Kategoriler

YILAN

Gizli düşmana, kadına, çocuğa, esenliğe, saltanata, beyliğe, kişinin geçimine; Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına, Ağızdan yılan çıkması kötü suz söyleyerek bundan zarar görmeye.
Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek eşinin vefat etmesine.
Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına.
Yılanla boğuşmak düşmanından zarar görmeye.
Yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye.
Yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya, yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere.
Büyük yılan büyük ve güçlü düşmana.
Küçük yılan zayıf düşmana.
Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya.
Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye.
Yere yılan düşmesi, oranın yöneticisinin vefatına.
Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya.
Kab dolusu yılan görmek müslümanlara buğzetmeye.
Yeşil yılan din düşmanına etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine.
Yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya.
Evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana.
Yılanın eti, kemiği ve derisi düşmanın malına.
Yılanın kendisiyle konuştuğunu görmek düşmanı ile barışmaya yahut hayır ve menfaate ermeye.
Yılanın kendisine fena söz söylediğini görmek düşmanı ile kavga etmeye yahut düşmanı yüzünden zarara uğramaya.
Altın, gümüş ve diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra.
Arkadan yürüyen yılan hileli düşmana.
YılanınRuyada yılan görmek her türlü düşman demektir.
Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.
Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır.
Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.
Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir.
Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.
Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır.
Bu rüya karı:kocanın kavga etmesine işaret eder.
Düşmandır.
Rüyada yılan görmek, hilekar bir düşmanla tabir olunur.
Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna, evin dışında yılan görmek düşmanın dışarıda bulunduğuna delalet eder.
Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir.
Yılanın eti, derisi, kafası, kuyruğu ve kemiği düşmanın malına işarettir.
Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır.
Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır.
Bir rivayete göre hayır ve menfaate erer.
Başka bir rivayete göre sonunda sevinilecek bir mal alır.
Ayaklı yılan görmek, düşmanın kuvvetine işarettir.
Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder.
Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet serli büyük bir düşmana işarettir.
Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur.
Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.
Cabir’ül Mağribi’ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur.
Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.
Halit el-İsfehanı’ye göre; koynundan yılan çıktığını görene, oğlu düşman olur.
Yastığı veya yatağı üzerinde bir yılanı öldürdüğünü görenin, eşi vefat eder.
Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur.
Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.
Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır.
Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur.
Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır.
Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir.
Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre, kara yılanı görmek mal edinmeye; şu yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder.
Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir.
Basının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır.
Yılanlarla dolu bir yer görmek, müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır.
Cafer-i Sadık’a (RA) gore, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel.
Bir başka rivayete görede: Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir.
Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir.
Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komşuya işarettir.
iri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.
Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya birkadın yahut da bir çocuktur.
Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.
Yılan, mal sahibi düşmandır.
Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, oyılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.
Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.
Eğer yılanı öldürdüysedüşmanına galip olur.
Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanıtarafından bir eza ve meşakkat erişir.
Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanını katleder ve düşmanlarına galip gelir.
Yılanın uçtuğunu görse, düşmanlan başka bir yere gider.
Küçük yılan, küçük çocuktur.
Küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder.
Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydanagelmesine işarettir.
Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmaklaonlardan bir şey elde eder.
Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyledüşmanının en şiddetlisidir.
Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.
Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzünedecek şeytanın tasallutuna işarettir.
Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder vedüşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.
Eğer yılan onu söksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.
Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanımı vefat eder.
İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder.
Rüyada yılanın etini çığ olarak yediğinigorse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.
Yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur.
Yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunnun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı olur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder.
Yılanın zehiri kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbeder ve mağlup olur.
Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.
Eğer bu halden olduğunu görse, düşmanı onu öldürür.
Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir.
Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan kormadığını görse, o kimsekendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür.
Rüyada görülen su yılanları maldir.
Rüyada yakasında ve kolunda kormadığı beyaz ve küçük yılanın olduğünügörmesi, faydalı maldir.
Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş birtakım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesineişarettir.
Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır.
Yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir.
Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur.
Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanını helak eder.
Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O yılanları yine aynı şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir.
Yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.
Bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur.
Yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir.
Yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider olur.
Yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder,Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azabaişarettir.
Yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nailolur.
Basında yılan olduğunu görenin sanı devlet ricali yanında yüce olur.
Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu,sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.
Bazen de yılan küffara ve bid’at sahiplerine işarettir.
Yılan, sel ve devlete işarettir.
Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.
Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur.
Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir.
Ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder.
Bir yılanı bdine sardığını görse, o kimse bdine kemer takar.
Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından birmusibet erişir.
Ev yılanı komşu, sahra yılanı, yol kesicidir.
Yılan, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır.
Rüyada yılan tutan kimseyi görmek serli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir.
Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.
Yılanlar hastalık ve kederi anlattığı gibi, düş kırıklıklarının da işaretçisidirler.
Engerek yılanı bir bela anlamını taşır.
Boğa yılanı ise, karışık ve kötü günlerin yaklaşması olarak değerlendirilir.
Rüyada yılan görmek; iş hayatınızda karışık ve zor işlerle uğraşacağınıza, yılanın sürünerek size doğru geldiğini görmek; düşmanlarınızın birleşerek size karşı bir tehlike oluşturmaya çalıştırdıklarına, yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek; bir düşmanınızı yeneceğinize, yılan eti yemek; bir işten fayda elde etmeye, yılan ile konuşmak; düşman ile barışmaya işarettir.

 • ümmet

  sarı bir yılanı kucağımda öldürdüğümü ve üzerime kan sıçradığnı görüyorum bunu yorumlayabilir misiniz

  • sariyilan

   Kaynanam cik cik cik cik yabti senin durumun cok kotuymus :p

 • demet

  2 tane sari yilan küyrunu saladini görmek ne demek tir

  • cihan

   dostum çok kötü bak kuyruk sallamış:))

 • fulya

  yürüyorum yürüyorum her yerde sokakta yılan büyüklü küçüklü renk renk çok yılan bu ne demek

  • vika

   Oha oha :D

 • http://twitter.com/Baharsin9 Baharsin

  Oda icinde bir yeşil uzun yılan bir arkadasım tarafından tutuluyor ve sonra beni saka olsun diye korkutmaya çalışıyor arkadasım.ayriyetten bir oda dolu balon var ve her bir balonun icimde bir tane yılan..

  • hass

   kötüüü

  • fatih

   senin için olumlu bir olay ardasın oalrak gorulen bırı tarafından engellenıyor. balonun içindeki yılan ise sana ulasacak karsılasacagın olumlu yada olumsuz ufak bır engelı var dıe dusunuyorum

 • Gizem Ay

  Denizde erkek arkadaşımla yüzüyorum bir bakyorum etrafımda 8-10 metre uzunluğunda birsürü birbirine dolaşmış yılanlar etrafımızı sarıyor sonra onlar birşey yapmadan uyanıyorum

 • kıvanç

  evde yılan görüyoruz erkek arkadaşımla yılandan korkuyoruz ama onu kovalıyoruzda sonra köpeğim yılanı kuyrugundan yakalıyor ve yılanı yaralıyor daha sonra o yılanın kuyruğu çatallaşıyor ve yılan saklanıyor bu ruyanın anlamı nedir

 • nono

  banyoda iki siyah yilan sürünüyor ama ben ciglik cigliga küvvetin üstüne cikmis bagiriyorum.komsum bana bakip benim halime gülüyor ve bunlardanmi korkuyorsun diyor.bu ne demek acaba?

 • murat

  iki yavru yılan gördüm suyun üzerinde geçerken bir birlerine yardım ederek suyun üzerinden geçmeye çalışıyorlardı

 • Serbayyy

  1 tane kucuk siyah yilan sirtimdan isiriyo eczaneye gidip yilani aliyolar sirtimdan sonra pansuman yapiyolar gidiyorum bu nedir?

 • MESUTAN2006

  benim yanımda ormanlık bir alanda iki beyaz yılan peşi peşine gittiler

 • ayşe

  rüyamda kırmızıya çarpan bi yılan görüyodum toprağın altında başını çıkarıyodu ama önünden geçiyordum bana karışmıyordu acaba ne demek

 • gamze

  karanlık bir yerdeyim ve kocaman beyaz ve siyah yılanlarla dolu kafes var ve biri bana o kafese girmemi emrediyor bende korkarak giriyorum ve yere uzanıp gözlerimi kapatıyorum ama soktuklarını görmedim nolucak acaba

 • adnan

  hayra mal olsun ama ben üç dört tane yılanı yatağım da ve birini yorgan üzerinden tuttum ama çapalıyor kurtulmak için bende bir korku korku yorgan üstün den kıpır tan masını kurtuldu kurtuldulaçakderken sokmaları olmadı öylece uyandım hayırlara varsın ama?????????

 • nuri

  dügün alayıgibi biryerde iken birtakım asker iştima hali alıyor birtanesi ise gıriye benzer iki metre kadar bir yılanı eline alıyor ve yılanla oynamıya başlıyor yılan çok mazlum idi fakat asker yılanın bogazından ikieliyle sıkıyor o esnada yılan çok kızıyor agzını sonuna kadar açıyor ve dilini çıkartıyor ben ve çevredekiler korkuyoruz ve uzaklaşıyoruz ben üzülüyorum bu duruma çevrede kimse kalmaz ben yılanın birkemergibi çember halinde kıvrılarak kaçar beni görünce bana agzını açarve diliyle tıslayarak uzaklaşır osırada kalabalıga dogru gittigini görürüm edişelenirim daha sonra arada uzunbir mesafe oldugundan kimseyi telaşa vermemekiçin bende uzaklaşırım osırada bir evin çatısında olurum burda birkaç bayan ve erkegizdir benle uzunuzun gökdelen ler görürüm yanımdakilere üst katın bi altı kaç para ki derim almak isterim .ve ordaki bayanlardan birinin benimle ilgilendigini farkederim.

 • seda

  bn rüyamda yılanın üzerime atıldığını gördüm hemde annem tarafından bu ne demek

  • cihan

   eyvah ki eyvah annene dikkat et seni öldürmek istiyor.koruma tut kendine güzelim.:))

 • emir

  rüyamda evin balkonunda beyaz bir yılanın bana saldırdığını gördüm ben korkmadım annemlere içeri kaçın dedim onlar içeri girdi yılan fişek gibi hareket ediyordu hatta bir kaç kez uçarak atladı üzzerime sonunda abim bir hamlede yakaladı aşağı attı balkondan sonra kan geldi yılandan ve bir kaç köpek vardı aşağıda yılanı yemeye başladılar. ne anlama geliyor acaba

 • yalcinse

  yüyamda bir koyo içinde küççük yılanvar birde başınde büyük yılan var

 • vika

  Benim gördüğüm rüyada yılan bayağı küçük ve sarıydı onun bir tarafına basmama rağmen hiç birşey yapmadı.. Evdeydik

 • kadaabi

  kısa boylu bir kobra yılanı arkadaşımın elindeydi ve arkadaşım yılanı bana attı ve yılan en sonunda beni yakalayıp Öldürdü Yılan Krem Renginde Kısa Boylu Zehirliydi

 • Ercüment

  Rüyamda bayatlamis bir Esek gördüm.

 • yahya çakmak

  Bir su kenarinda arkadasimla gezerken arkadasimin
  zarar wermeye calistigi buyuk yilani kurtariyrm we
  daha sonra yilan yanima gelip bnmle konusuyor…

 • nilayhilal

  yılan öldürüp öldürülen yılanın zehir akıtması ve evin her yeri ne sıçraması ve o zehrin suyla temizlendikten sonra gençkıza dönüştüğünü görmek

 • ahmet

  rüyamda mercan yılanı gördüm rengi kırmızı ve siyah benekli eşime yaklaşınca ben elimdeki cam tabağı ona attım kafasına geldi ama ginede birşey yapmadı yılanın yanında birçit bayan ayakkabısı ve boş kutusu bulunmaktaydı ve bize birtürlü saldırmadı

Rüyalarınızı ve Siteyi Paylaşın

TwitterFacebookgoogleplus

Son Yorumlar

 • HAVUZ: bn rüyamda havuz gördüm ama kıyamet kopuyodu :/
 • CAMİ: merhaba ben şimdi ruyamda bir oda gördüm bize o odanı yatmay
 • BAŞBAKAN: Rüyamda Başbakanı Gördüm Kendimi İse Gazeteci Olarak Sağ Tar
 • TAVŞAN: Yarabb im bn daha cocugum ne ewlenmesi ayrica kizim koru ve
 • ÖLMEK, ÖLÜ, ÖLÜM: Benim gordugum ruya aynen şöyleydi; bn kardesimle balkondayd
 • CAMİ: rüyamda vapura binip yolculuk ettiğimi ve sahil kenarında ko
 • BOĞA: demekki boğa senin erk hayvanın.