Bir kimsenin rüyada vezir olduğunu görmesi, izzet, şeref, nimet ve yüksek makama delâlet eder.

Rüyada bir vezirin kendisine kılıç veya başka bir şey verdiğini görmek, hayır ve menfaata, rızık ve mala delâlet eder.

Rüyada bir vezirin mutad olmayan bir mahalle geldiğini görmek, fenalığın meydan bulmasına, gam ve hüzüne işarettir.

Rüyada evine bir vezir geldiğini ve misafir olduğunu görmek, o vezirden menfaat görmeye delâlet eder.

Comments

comments