Fakir bir adamın rüyada bir şehre vali olduğunu görmesi, derecesinin yükseleceğine, eline bol ve çok mal geçeceğine, sıkıntı ve şiddetten halâs olacağına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, günaha dalmaya ve oyuna delâlet eder.

Rüyada âdil, Allah’tan korkan, halka iyilik eden bir valiyi görmek, sevince, ferah ve salâha delâlet eder.

Comments

comments