Bir kimsenin rüyada Allah rızası için malını vakfettiğini görmesi, kendisiyle Allah’a yaklaşacak mala, güzel amele, dünya ve ahirette itibarın artmasına, dinde salâha delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada kitap, ev veya bir mal vakfettiğini görmesi, günahtan halâs olmaya, hidayete, isminin şöhret bulmasına hayırlı bir evlada delâlet eder.

Rüyada haram bir mal vakfettiğini görmek, haram mal ile iyilik yapmayı istemeye ve halka zulüm etmeye işarettir.

Rüyada bir yere şarap, içki, put ve günah olan şeyleri vakfettiğini görmek, bahtsızlığa, fitneye ve akıbetin perişan olacağına delâlet eder.

Comments

comments