Ferahlık ve sevince; Uçmak yolculuğa, başaşağı uçmak yolculukta rahat etmeye, işsiz kalmaya, kanatsız olarak uçmak bir durumdan başka bir duruma geçmeye yahut yer değiştirmeye, Kuşlarla birlikte uçmak yabancılarla görüşmeye, Gururlu birinin uçtuğunu görmmesi rüyanın batıl olmasına, Damdan dama uçmak şöhretli bir kimseden diğer ünlü birine yaklaşmaya yahut bir kadından başka bir kadına geçmeye; Bilinen bir evden başka bir malum eve uçmak evlenmeye, bilinmeyen eve uçmak vefat etmeye, Alçak bir yerden yüksek bir yere kantaşız olarak uçmak arzu ettiği şeye kavuşmaya, itibar kazanmaya, Uçarken gökyüzünde kaybolup gitmek ölmeye, Dağın uçtuğunu görmek saltanata nail olmaya, Bir yerden bir yere uçmak mal biriktirme arzusuna, İki kanadı ile uçtuğunu görmek haylir ve iyiliğe, Hastanın uçmase vefat etmesine, Gökyüzünde durmaksızın uçmak aşırı istek ve arzulara delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Sıçramak.) Çok yükseklerde, hatta uzayda uçtuğunuzu gördüyseniz, evlilik sorunları yaşayacaksınız.

Alçaktan uçmak ise geçici sıkıntı ve hastalığa işarettir.

Rüyasında uçtuğunu gören insanın hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacak demektir.

Ama uçarken korkmak bu gelişmeler için daha zaman olduğuna işaret eder.

Danyal aleyhisselama göre: rüyada uçtuğunu görmek, hayırdır.

Rüyada bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu gören, yola çıkar ve büyük bir mevkie ulaşır. Gökyüzüne doğru uçtuğunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup bir daha yere inmediğini gören dünyadan göçer.

İbni Şirine göre; rüyasında kanadı olmadığı halde uçtuğunu gören bulunduğu durumdan başka bir duruma girer.

Bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu gören, eşinden boşanarak başka biriyle evlenir. Kırmaniye göre; göğe doğru uçtuğunu görmek hacca gitmeğe; evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölümüne; kuş kanadına benzeyen kanatları olduğunu görmek, halkın hayretini çekecek bir halin olduğuna; göğe doğru uçup sonra yere indiğini görmek, ölüm derecesinde hasta olup sonra iyileşeceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında bir dağın tepesine uçtuğunu gören büyük bir mekana erişir. Uçarken bir şeyin üzerine düştüğünü gören, öyle bir şeyin sahibi olur.

Eğer rüya sahibi bir işe layık değilse, ölüm derecesinde hastalanır. Kanat takarak uçtuğunu görmek, yolculuğa; kanatsız olarak uçtuğunu görmek, bir durumdan başka bir duruma geçeceğine; uçtuğu vakit niyetlendiği yere ulaşırsa yolculuğunda hayra nail olacağına; bir tarladan başka bir tarlaya uçtuğunu görmek, kuvvet ve şerefe delalet eder.

Alçaktan yüksek bir yere kanatsız olarak uçtuğunu gören, meramına ulaşır. Güvercin gibi uçtuğunu gören yükselir. Havada kaybolacak derecede uçtuğunu gören olur.

Bir başka rivayete görede: Rüyada uçmak, yolculuk, başaşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur. Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun işsiz kalmasına işarettir.

Rüyada damdan dama uçtuğunu gören kimse, ünlü bir zat tarafından ünlü bir zat taratma geçer.

Bir kadın rüyada tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu gören kimse, o erkekevlenir.

Rüyada bildiği bir evden bilmediği uzak bir eve uçtuğunu görenkimse, olur. Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse, hapisten çıkar.

Bazı tabirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çıkmaya, kanatsız olursa, bir durumdan diğer bir duruma geçer veya bir yerden diğerbir yere nakleder, dediler. Yabancı olan bir kimse, uçtuğunu görse, memleketine döner.

Bazı tabircilerde, o yabancı çok yolculuk yapar, dediler.

Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yabancı kimselerle görüşür.

Bir kimse rüyada bir adamla yarışsa ve uçup o adamı geçse, o adamakahreder. Uçtuğundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur. Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse olur.

Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu gören kimse, evinden kabreintikal eder. Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur.

Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusunanail olur ve yükseldiği nispette sanı yücelir. Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğinezarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğünügören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur. Zenginlerin ve devlet memurlarının rüyada uçtuklarım görmeleriilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketinedönmesine işarettir.

Bazen de bu rüya memleketine hiç dönemeyeceğineişarettir.

Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlarhakkında hayırlıdır. Kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işarettir.

Ev ve sokaklar üzerinde uçtuğunu görse, yine onun çekeceği ızdırap veşahsi işlerinin de ilerleyememesine işarettir. Kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmınarasında bulunur.

Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üzerindeolduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya vetekrar dönüp gelmeye işarettir.

Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığımgorse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına işarettir.

Evinden uçarak çıktığını gören kimsenin, öleceğine işarettir.

Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, okimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir. Hasta bir kimsenin, uçtuğunu görmesi, öleceğine işarettir.

Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyuduğu halde mahfe içindeuctuğunu görse, rüya sahibinin basma geçeceği bir belaya yahut öleceğineya da dizlerinde veya baldırlannda meydana gelecek bir hastalık ve afeteişarettir. Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çokolur.

Rüyada bir yerden diğer bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğünügören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak veya bir şeye binerekgider, ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiğimiktarca da o yerde izzet ve ikram görür. Fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir.

Bazen de uçmak, talebe için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günahIslemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüyasahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere işarettir. Kanatsız uçtuğunu görmek ise, meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut Bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna işarettir.

Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzel bir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.

Rüyada uçtuğunu görmek; bir yolculuğa çıkacağınıza yada mevki olarak yükseleceğinize işarettir.

Comments

comments