Atılganlık, cömertlik, adalet, amirlik, canlılık, dürüstlük simgesidir.