Bir kimsenin rüyada yüzü tülle kapalı bir kadın görmesi, zan altında kalmaya delâlet eder.