Bir kimsenin rüyada terzi görmesi, ülfete ve insanların arasını ıslaha delâlet eder.

Rüyada bir terzinin kendisi için bir şey diktiğini görmek, dinin güzelliğine ve gönül s af asına delâlet eder.

Bazı kere de terzi görmek, kâtibe ve nikâh kıyan memura delâlet eder.

Rüyada kadın için kendisinin elbise diktiğini görmek, rüya sahibine isabet edecek sıkıntıya işarettir.