SÜT

▶ İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa; Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına, İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıyaa; Bir kadını emmek mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya, Kadının sütünu birine emzirmesi, kendisi için zahmet ve sıkıntıya, At sütü devlet devlet yönetiminden mala yahut üst seviyede birinin sevgisine, Diğer hayvanların sütleri, şağıldığı miktar kadar güzel rızka, Süt kabı zengin ve bilgin bir kimseye, rızka; bu kap bakır ve sütü bozan cinsten olursa malda noksanlığa, Süt sağmak hileye delalet eder.
▶ (Ayrıca Bakınız; Emmek, Sağmak) .
▶ Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir.
▶ Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir.
▶ Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır.
▶ Rüyada süt sağdığını görmek, para kazanacak yolların bulunacağına işarettir.
▶ Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir.
▶ Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.
▶ Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir.
▶ Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir.
▶ Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır.
▶ Rüyada süt sağdığını görmek, para kazanacak yolların bulunacağına işarettir.
▶ Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir.
▶ Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.
▶ Rüyada süt içmek, çok hayırlıdır.
▶ Mutluluğun ve başarının işareti olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın da habercisidir.
▶ Helal mal, mülk, kazanç, kısmettir.
▶ Bekar kimseler için evlilik olarak da yorumlanır.
▶ Danyal Aleyhisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa.
▶ noksanına delalet, eder.
▶ Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur.
▶ Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına delalet eder.
▶ Bir hayvan sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder.
▶ Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir.
▶ Yerden şu gibi süt kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yapılacağına işarettir.
▶ Kendi memesinden süt içtiğini gören, kendi kazancına; hıyanet eder.
▶ Bir kadının memesinden sütun şu gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.
▶ Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerin menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızık bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızk bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeğe; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzne; tavşan sütü içmek, alçak bir kadından biraz hayır gelmesine; domuz sütü içmek, akıl noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.
▶ Bazılarına göre; kadın için süt emzirdiğini görmek hayır ve erkek için serdir.
▶ Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; aslan sütü büyük bir kişi tarafından şeref ve mala ve düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü, akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeğe; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeğe ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine, kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder.
▶ Ebu Sait El-Vaize göre, süt sağmak, hileye işarettir.
▶ Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz şağılan süt) sıkıntıdan sonra rızka, veya haram mala yorumlanır.
▶ Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir.
▶ Eş Salimiye göre; eksimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle tabir olunur.
▶ Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk sütü içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur.
▶ Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar.
▶ Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.
▶ Cabir-ül Mağribi’ye göre, eti yenmez bir hayvanı sağmak hayır değildir.
▶ Cafer-i Sadika göre; insan sütü görmek üç şekilde tabir olunur: Helal rızk, evlat mali geçimde keder.
▶ Bir başka rivayete görede: Rüyada süt görmek, islam fıtratına işarettir.
▶ Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır.
▶ Gerek erkek ve gerek dışı bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir.
▶ Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talih açılır.
▶ Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadını emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına işarettir, insan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır.
▶ Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlaki gibi terbiye edeceğin işarettir.
▶ Bazı tabirciler rüyada bir kadının sütünu emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder, dediler.
▶ Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, hükümdar o kimseye sevgi beşler ve hükümdardan ona bir hayır erişir.
▶ Diğer hayvan sütleri onlardan şagılan miktarca güzel rızıktır.
▶ Süt sağmak, hiledir.
▶ Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır.
▶ Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı islam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine işarettir.
▶ Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir.
▶ Şağılmış süt, mülk ve maldır.
▶ Bazı tabirciler rüyada bir deve sağdığını ve onun sülünden içtiğim gören kimse, salih bir kadınla evlenir.
▶ Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler.
▶ Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.
▶ Koyun ve keçi sütü, alınacak vergidir.
▶ Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir.
▶ Arslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma ve insanlara düşmanlık yapmaktır.
▶ Kaplan sütü, onu içen kimse için, düşmanlığım açığa vurmaktır.
▶ Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir.
▶ Onu içen kimse için de geçimde zarardır.
▶ Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler.
▶ Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarım zorla ve tahakküm ederek yer.
▶ Köpeğin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erişeceği maldır.
▶ Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünu içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler.
▶ Bazı tabirciler, vahşî hayvanların bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.
▶ Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler.
▶ Geyiğin sütü az bir rızıktır.
▶ Eşek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktır.
▶ Rüyada merkeb sütünu içen kimse, hayra erişir.
▶ Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır.
▶ Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sütun miktarınca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına işarettir.
▶ Koyun sütü iyi bir maldır.
▶ Sığır sütü, zenginliktir.
▶ Katır sütü, zorluk, şiddet ve musibettir, insan sütü hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır.
▶ Köpek ve kedi sütü hastalık veya korkudur.
▶ Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğim gören kimse, yaratılış ve fıtratını kaybeder.
▶ Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına.
▶ İlme ve Allah’ı birlemeye işarettir.
▶ Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklanmaya işarettir.
▶ Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala işarettir Bunların yoğurdu, üzüntüdür.
▶ At sütü tasadır.
▶ Tilki ve kedi sütü, günah işlemektir.
▶ insan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.
▶ Süt içmek çok hayırlıdır.
▶ Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir.
▶ Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.
▶ Süt içmek çok hayırlıdır.
▶ Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir.
▶ Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.

SÜT

*İmam Cafer Sadık (a.s) : Rüyada eti haram olan herhangi bir hayvanın sütünü sağmak; üzüntüye, eti helal olan hayvanı sağmak ise helal mal kazanacağınıza işarettir

*Allame Meclisi: İnsan sütü içmek; dindar kimseler için helal mal ve evlada, günahkar ve kötü insanlar için üzüntü ve sıkıntıya…

Süt sağmak; bol miktarda mal elde edeceğinize…

Süt veya ayran görmek; miras yoluyla büyük bir mal elde edeceğinize…

Bir padişaha süt götürdüğünüzü görmek; iyiye…

Süt tulumu görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Eti helal olan hayvanların sütünü görmek; mal ve nimet elde edeceğinize işarettir

*Müellif: Süt, menfaate işarettir.

Buna göre gördüğünüz süt ne kadar taze ve güzel olursa, elde edeceğiniz menfaat de bir o kadar fazlalaşır.

Ekşi veya acı süt; menfaatinizin azalacağına…

Taze süt içmek; helal mala…

(Kadınlar için) göğüslerinizde süt toplandığını görmek; bir çocuk sahibi olacağınıza…

Süt sağdığınızı ama süt yerine kan geldiğini görmek; bir çocuk sahibi olacağınıza…

Kendi göğsünüzden süt içtiğinizi görmek; kazancınızda azalma veya eksiklik olacağına…

Rüyada çocuk olduğunuzu ve süt içtiğinizi görmek; murada eremeyeceğinize işarettir

*Kirmani: Çöl hayvanlarının sütü; az miktarda mala…

Ceylan sütü içmek; rızkınızın bollaşacağına…

Deve sütü içmek; bolluk ve genişliğe…

Kaplan sütü içmek; düşmana karşı zafer kazanacağınıza…

Keçi sütü içmek; bir kadından hayır göreceğinize…

Zebra sütü içmek; herhangi bir yetkide liyakate işarettir

*Cabir Mağribi: Keçi sütü içmek; bir kadından hayır göreceğinize…

Domuz sütü içmek; bazı konularda akıllıca davranmayacağınıza…

Fil sütü içmek; büyük bir şahsiyetten gelir elde edeceğinize…

Kaplan sütü içmek; düşmana karşı zafer kazanacağınıza…

Koyun sütü içmek; helal kazanç elde edeceğinize…

Manda sütü içmek; bir kadınla aranızda sorun yaşayacağınıza işarettir.

SÜT

Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir. Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır.

Rüyada süt sağdığını görmek , para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek mutluluğun ve başarınınişaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.

SÜT

Rüyada süt görmek kolaylıkla elde edilecek mala, heiai mala işaret eder.

Rüyasında iki memesinde süt olduğunu gören kimsenin şansı açılır, rüyada inek sağdığını gören kimse fakir ise zengin olur.

SÜT

Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen mala da işarettir.

Rüyada iki memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder.

Rüyada yoğurt olmuş süt görmek, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada insan südü görmek, üç vech ile tâbir olunur: a) Helal rızık, b) Evlat malı, c) Geçim cihetinden keder.

Bir kimsenin rüyada at sütü içtiğini görmesi, devlet tarafından kendisine erişecek hayır ve menfaata delâlet eder.

Rüyada süt içtiğini görmek, helal mala, ilme, hikmete, rızka ve mülke delâlet eder. Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın razı olacağı bir ameli işlemeye delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara malik olmaya, mala ve nimete ve afiyete kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine işarettir.

Rüyada bir kadının sütünü emdiğini görmek, mal ve kazanca delâlet eder.

Rüyada dişi at sütü içtiğini görmek, devlet reisi ile karşı karşıya gelmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: -Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır.

Bundan dolayı bir kimse rüyada yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslâm fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada koyun sütü içtiğini görmesi, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa işarettir.

Rüyüda dişi arslandan süt emdiğini görmek, mal, nimet ve düşmana galibiyete delâlet eder.

Rüyada süt içtiğini görmek, helâl mal, ilim ve hikmete delâlet eder. Sağılmış sütü içmek, mülk ve mal ile tâbir olunur.

Rüyada görülen koyun, sığır, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delâlet eder.

Bunların yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, şiddetli bir korkuya ve zalim bir kimsenin eliyle gelecek mala delâlet eder.

Bazı kere de köpek sütü içmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada bir geyiğin sütünü içmek, az bir mala işarettir.

Câfer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada bir çocuğu -Erkek ve kız, büyük veya küçük müsavidir- sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmek, hayır değildir. Zarar ve ziyana ve rızkın noksanlığına delâlet eder.

Rüyada kurt sütü içtiğini görmek, reisliğe nâiliyete ve halkın mallarını zorla ve tahakküm ederek ellerinden almaya işarettir. Çünkü kurt zorbalık ederek karnını doyurur.

Rüyada vahşî hayvanların sütünü içtiğini görmek, az bir mala ve şiddete delâlet eder.

Rüyada yaban eşeğinin sütünü içmek, sonradan şifa bulacak bir hastalığa işarettir.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>