▶ İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa; Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına, İnsan sütü bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıyaa; Bir kadını emmek mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya, Kadının sütünu birine emzirmesi, kendisi için zahmet ve sıkıntıya, At sütü devlet devlet yönetiminden mala yahut üst seviyede birinin sevgisine, Diğer hayvanların sütleri, şağıldığı miktar kadar güzel rızka, Süt kabı zengin ve bilgin bir kimseye, rızka; bu kap bakır ve sütü bozan cinsten olursa malda noksanlığa, Süt sağmak hileye delalet eder.
▶ (Ayrıca Bakınız; Emmek, Sağmak) .
▶ Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir.
▶ Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir.
▶ Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır.
▶ Rüyada süt sağdığını görmek, para kazanacak yolların bulunacağına işarettir.
▶ Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir.
▶ Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.
▶ Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir.
▶ Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir.
▶ Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır.
▶ Rüyada süt sağdığını görmek, para kazanacak yolların bulunacağına işarettir.
▶ Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir.
▶ Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.
▶ Rüyada süt içmek, çok hayırlıdır.
▶ Mutluluğun ve başarının işareti olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın da habercisidir.
▶ Helal mal, mülk, kazanç, kısmettir.
▶ Bekar kimseler için evlilik olarak da yorumlanır.
▶ Danyal Aleyhisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa.
▶ noksanına delalet, eder.
▶ Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur.
▶ Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına delalet eder.
▶ Bir hayvan sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder.
▶ Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir.
▶ Yerden şu gibi süt kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yapılacağına işarettir.
▶ Kendi memesinden süt içtiğini gören, kendi kazancına; hıyanet eder.
▶ Bir kadının memesinden sütun şu gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.
▶ Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerin menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızık bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızk bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeğe; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzne; tavşan sütü içmek, alçak bir kadından biraz hayır gelmesine; domuz sütü içmek, akıl noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.
▶ Bazılarına göre; kadın için süt emzirdiğini görmek hayır ve erkek için serdir.
▶ Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; aslan sütü büyük bir kişi tarafından şeref ve mala ve düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü, akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeğe; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeğe ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine, kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder.
▶ Ebu Sait El-Vaize göre, süt sağmak, hileye işarettir.
▶ Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz şağılan süt) sıkıntıdan sonra rızka, veya haram mala yorumlanır.
▶ Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir.
▶ Eş Salimiye göre; eksimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle tabir olunur.
▶ Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk sütü içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur.
▶ Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar.
▶ Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.
▶ Cabir-ül Mağribi’ye göre, eti yenmez bir hayvanı sağmak hayır değildir.
▶ Cafer-i Sadika göre; insan sütü görmek üç şekilde tabir olunur: Helal rızk, evlat mali geçimde keder.
▶ Bir başka rivayete görede: Rüyada süt görmek, islam fıtratına işarettir.
▶ Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır.
▶ Gerek erkek ve gerek dışı bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir.
▶ Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talih açılır.
▶ Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadını emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına işarettir, insan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır.
▶ Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlaki gibi terbiye edeceğin işarettir.
▶ Bazı tabirciler rüyada bir kadının sütünu emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder, dediler.
▶ Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, hükümdar o kimseye sevgi beşler ve hükümdardan ona bir hayır erişir.
▶ Diğer hayvan sütleri onlardan şagılan miktarca güzel rızıktır.
▶ Süt sağmak, hiledir.
▶ Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır.
▶ Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı islam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine işarettir.
▶ Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir.
▶ Şağılmış süt, mülk ve maldır.
▶ Bazı tabirciler rüyada bir deve sağdığını ve onun sülünden içtiğim gören kimse, salih bir kadınla evlenir.
▶ Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler.
▶ Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.
▶ Koyun ve keçi sütü, alınacak vergidir.
▶ Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir.
▶ Arslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma ve insanlara düşmanlık yapmaktır.
▶ Kaplan sütü, onu içen kimse için, düşmanlığım açığa vurmaktır.
▶ Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir.
▶ Onu içen kimse için de geçimde zarardır.
▶ Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler.
▶ Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarım zorla ve tahakküm ederek yer.
▶ Köpeğin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erişeceği maldır.
▶ Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünu içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler.
▶ Bazı tabirciler, vahşî hayvanların bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.
▶ Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler.
▶ Geyiğin sütü az bir rızıktır.
▶ Eşek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktır.
▶ Rüyada merkeb sütünu içen kimse, hayra erişir.
▶ Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır.
▶ Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sütun miktarınca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına işarettir.
▶ Koyun sütü iyi bir maldır.
▶ Sığır sütü, zenginliktir.
▶ Katır sütü, zorluk, şiddet ve musibettir, insan sütü hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır.
▶ Köpek ve kedi sütü hastalık veya korkudur.
▶ Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğim gören kimse, yaratılış ve fıtratını kaybeder.
▶ Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına.
▶ İlme ve Allah’ı birlemeye işarettir.
▶ Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklanmaya işarettir.
▶ Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala işarettir Bunların yoğurdu, üzüntüdür.
▶ At sütü tasadır.
▶ Tilki ve kedi sütü, günah işlemektir.
▶ insan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.
▶ Süt içmek çok hayırlıdır.
▶ Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir.
▶ Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.
▶ Süt içmek çok hayırlıdır.
▶ Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir.
▶ Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.

Comments

comments