Sansar rüyası, ziyan ve zarara işarettir. Çünkü sansar tavuğa düşkün bir makluktur. Tavuk ise kadına benzer.

Rüyada bir sansar ile mücadele etitğini görmek, günahkar bir kimse ile münakaşaya delâlet eder.