Rüyada şalvar görmek, rüya sahibi için erişilebilecek en yüksek memurluğa delâlet eder.

Rüyada kendisine bir şalvar verildiğini görmek, keder, üzüntü ve şiddetin gitmesine işarettir.

Evli bir kimsenin rüyada şalvarında yaşlık olduğunu görmesi, zevcesinin hamile olduğuna delâlet eder.

Rüyada şalvar görmek, Arap olmayan bir kadına da işarettir.

Bundan dolayı bir şalvara mâlik olduğunu görmek, Arap olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şalvarının çözülmüş olduğunu görmesi, hanımının hayasızlığına delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya tam aksine tâbir edilerek hanımının erkeklere görünmez olacağına işarettir.