Mala ve uzun ömre; Saçın normal olarak uzaması zenginliğe ve uzun ömre, aşırı uzaması erkek için gam ve kedere, kadın için hoş geçime, değerli olmaya, nefsine hakim olmaya.
Erkeğin başını tıraş etmesi hacca, yolculuğa, şeref ve itibara, makam ve mevkiye.
Devlet memurunun satını tıraş etmesi görevden alınmaya.
Kadının saçını tıraş etmesi kocasının yahut yakın akrabalarından birinin vefat etmesine.
Kadının saçının kısmen yahut tamamen kesilmesi eşiyle kavga etmesine ya da musibete.
Kadının saçını tamamen beyazlaşmış görmesi kocasının fisk ve günahına, istikametten ayrılmış olmasına.
Saçlara ak düşmesi dinde güzelliğe yahut malda meydana gelecek noksanlığa.
Saçlarının döküldüğünü görmek anne ve baba cihetinden gelecek üzüntüye.
Dağınık saç malın israf edilmesine, Genç olan kimsenin saçının ağardığını görmesi ağırbaşlı olmaya yahut yoksulluğa, Saçın azalması hapse, borca yahut yoksulluğa.
Saçsız olduğu halde takma saç (peruk) giydiğini görmek refah ve bolluğa,
Dazlak (kel) öldüğünü görmek gam ve kedere; kel olduğu halde saçının tekrar bittiğini görmek izzet ve şerefe, hayra ermeye.
Saçını tarakla taramak izzet ve devlete, taranken beyaz kıl vs.düşmesi, eline geçecek maldan infak etmeye.
Saçını yıkadığını ve sularının aktığını görmek başkalarının durumuna muttalı olmaya, onların da kendi durumunu biliyor olmasına.
Ensesini tıraş etmek borcunu ödemeye.
Saçın büklüm büklüm olması menfaat ve hayır meydana gelmesine.
Kıvırcık saç sünnete uymaya yahut rehin vermeye.
Saça kına yakmak kadın için sevince, feraİnsanın rüyasında saçını görmesi ömrünün uzun olması veya mal sahibi olmasına; saçının dökülmesi arkadaşınının ihanetine uğrayacağına; saçlarını taraması, kıymetli bir dostluk kuracağına; saçlarını örmesi, zengin ise malının artacağına ve para bularak işini genişleteceğine işarettir.
Rüyada saçını ağarmış olarak görmek gençler için uzun ömre; saç ve sakalının tamamen ağardığını görmek kuvvete işarettir.
Saç kesmek veya kestirmek tehlikeli bir haber olup ikaza işarettir.
İnsanın rüyada saçını görmesi uzun olmasına ya servet sahibi olmasına yorumlanır.
Rüyada saçının dökülmesi bir yakınınızın sizi sırtınızdan vuracağını belirtir.
Saç kesmek veya kestirmek kötü haber almak demektir ve dikkatli olunması gerektiğini bildirir.
Saçlarını kazıtan erkek iş hayatında tatsız olaylar yaşar demektir.
Rüyada saçını ağarmış olarak görmek gençler için uzun yaşamaya ve güçlü olmaya yorumlanır.
Saçın dökülmesi para derdidir.
Saçların birden gürleşmesi zenginliktir.
Saç taramak, değerli arkadaşlık kuracağına işarettir.
Saç örmek, zengin ise daha da zengin olmaya ve işini büyütmeye yorumlanır.
Saçlarını kestiren kadın özel yaşamında değişikliğe gider.
Saçlarınızı tarıyorsanız dikkatsizliğiniz yüzünden zarara uğrayacağınız anlamına gelir.
Saç dökülmesi, aşırı harcama sonucu maddi sıkıntılara işaret eder.
Kişi saçını gür, parlak ve güzel görürse neşelenecek demektir.
Saç taramak yol yapmaktır.
Saç kestirmek, değişikliktir.
Saçın dökülmesi ise derttir.
Tamamiyle kabak olmak ise para sıkıntısıdır.
Pis saç da sıkıntıdır.
Kepekli saç ise büyük bolluktur.
Rüyada saçının uzadığını görmek keder ve düşünceye; eğer gören kadın ise güzelliğinin arttığına delalet eder.
Hac yaptığı sırada saçını tıraş ettiğini görmek, dinde kuvvete ve günahlarının keffaretine; bir işçi veya memurun başının tıraş edildiğini görmesi onun işinden atılacağına; saçının kesildiğini gören kadın ise kocasından ayrılacağına işarettir.
Basındaki saçların kendi kendine döküldüğünü görmek arine ve babası yüzünden bir acı çekeceğine, saçının biri tarafından yolunduğunu görmek evinden ayrılacağına işarettir.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre; saç, mal, uzun ömür, güzellik ve şeref ile yorumlanır.
Saçının dağınık ve uzun olduğunu görmek malının dağılmasına işarettir.
Genç bir adamın rüyada saçının beyaz olduğunu görmesi fakirliğe yorumlandığı için iyi değildir.
Saçının azaldığını görmek fakirliğe, uzadığını görmek zenginliğe delalet eder.
Rüyada saçının hiç olmadığını ve takma saç kullandığını görmek rızkının bolluğuna işarettir.
Basının dazlak olduğunu gören kedere ve hakarete uğrar.
Başı dazlak olup da yeniden saç bittiğini gören, hayır görür ve şerefi artar.
Saçını bir tarakla taradığını görmek nimettir.
Saçının kıvırcık olduğunu görmek, hayır ve menfaate delalet eder.
Saçı kıvırcık iken düzeldiğini gören, eşinden boşanır.
Bir başka rivayete görede: Saçı olmayan kimsenin rüyada kıvırcık saçlı olduğunu görmesi, Sünnet-i Seniyye île amel yapmasına işarettir.
Saçlarının kıvırcık olduğunu gören kimsenin mal, hanım ve elbise için rehin vermesine işarettir.
Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına işarettir.
Saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Basındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise mali artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur.
Eğer fakir ise, borçlanır.
Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur.
Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan aşağıya düşer.
Kıvırcık olan saçım düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, liderinin mali dağılır.
Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin, liderinin ise mali artar.
Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını; görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldür.
Rüyada görülen saç, sahibi için maldir.
Bıyık ve koltuk altı kıllarım traş etmek, borçları ödemeye, sıkıntırın gitmesine ve Sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.
Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır.
Kadınların rüyada saçlarını örmesl hayra; saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçım örmesl, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.
Saç bitmeyen yerlerde saç bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Hacc zamanı saçım kesmek veya onu kısaltmak emniyete işarettir.
Çirkinleştirmeyecek şekilde saçım kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine işarettir.
Bazı tabirciler, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine işarettir, demişlerdir.
Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, ondan habersiz kocası, O kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.
Rüyada saçı normal olarak yağlamak zinetur, normaldan fazlası üzüntü ve kederdir.
Başını taradığını ve bu arada bitlerin düştüğünü gören kimse, kendisine düşecek miras malından sadaka verir.
Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmiyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır.
Hinin içinde kıl bittiğini gören kimsenin eline bir menfaat geçer.
Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya; fazla işe, keder, üzüntü vs., gibi şeylere işarettir.
Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.
El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazancı gider.
Baldırlarının çok kıllı olduğunu ve onları ördüğünü gören kimseye, mal isabet eder.
Şu halde o kimse Allah (C.C.) ’dan korksun.
Kadının, rüyada kendi saçım görmesi, onu koruyacak kimseye işarettir.
Saçın, güzelliği, siyahliği ve uzunluğu anlattığınıız kimselerin hallerintn güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına işarettir.
Rüyada saçım gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.
Kadının rüyada saçım siyah görmesi kocasının önü sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna işarettir.
Saçlarının sık ve çokça olduğunu onlan da halka gösterdiğini gören kadın, halk arasında rezil olur.
Basının ön tarafındaki saçlarım dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur.
Arka tarafındaki saçlarım dağınık gören kimsenin ise, İhtiyarlığında hor ve hakir olacağına işarettir.
Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına işarettir.
Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca celadet ve şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına işarettir.
Saçlarının anormal şekilde uzadığını ve öylece de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.
Bir kimse saçı uzun olduğu halde kısa olarak görse, gam ve kederi gider.
Rüyada saçım yolan kimsenin malına bir bela ve musibet erişir.
Hacc mevsiminin dışında saçım kestiğin gören kadınla kocası arasında, geçimsizlik husumet ve düşmanlık meydana gelir.
Eğer bunu hacc mevsiminde görürse, din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına işarettir.
Saçım kesmek, ilim ve hidayete; eğer hacc mevsiminde olursa, bazan hacc yapmaya da işarettir.
Başını tarasa veya başından bitleri ayıklaşa, kendi yerinden müfsitleri çıkarmaya işarettir.
Bazen saçın güzelliği salih amellere, bazen de saçın güzelliği, uzunluğu ve örtülü olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye işarettir.
Rüyada görülen saç, güzel olursa, hayırlı haber talep etmeye, eğer saç çirkin olursa, hayırsız haber talep etmeye ve titreme hastalığına yakalanmaya işarettir.
Rüyada saçlarının üç oruk örüldüğünü gören kadın, kocasından üç talakla boş olur.
Eğer o kadın hasta ise, olur.
Kaş, kirpik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkek için zinet, kuvvet, elbise ve daimi bir maldir.
Koltuk ve kaşık kılı gibi kendisinde fayda olmayan kılın rüyada fazlalığı üzüntü, sıkıntı ve sünnetten aynımaya işarettir.
Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür.
Burun kılı, kendistnde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.
Küçük çocuk için saç uzun omurıu olmasına işarettir.
Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe çalışmasına işarettir.
Rüyasında saçlarının gür, temiz ve taranmış olduğunu gören kadın veya erkek sevinir, neşelenir.
Saçlarını kestiren kadın özel hayatıyla ilgili değişiklik yapar.
Saçlarını kazıtan erkek iş hayatıyla ilgili bir durumdan dolayı sıkılır.
Saçın dökülmesi para sıkıntısıdır.
Saçların birden gürleşmesi bolluktur.
Rüyada çok güzel saçlara sahip olduğunu görmek; hayat boyu sürecek bir hastalığa, saçların dökülmesi; sağlığın bozulmasına ve mevkinin düşmesine, saçların kesilmesi; iftiraya uğramaya, saç yolmak; iş hayatında itibarınızın artacağına, bir kadının kendi saçlarını kestiğini görmesi; evli ise kocasının öleceğine yada boşanacağına, saçlarını uzamış görmek; çocuk sahibi olmaya, saçların döküldüğünü görmek; üzüntü ve sıkıntıya düşmeye, saçının ağardığını görmek; erkek için itibar ve kazancın artmasına, kadın için uzun ve ızdıraplı bir hastalığa, saç ve sakalın tamamen ağardığını görmek; fakirliğe düşmeye işarettir.

Comments

comments

Comments are closed.