Bir kimsenin rüyada çarşı ve pazar görmesi, ticarete, nimete, camiye, insanlarla bir araya gelmeye delâlet eder.