Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye.
İmam olarak farz namazı eda ettirmek tazmiinat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye.
İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya.
Sabah namazı kılmak zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rizik peşinde meşru gayret sarfetmeye.
Öğle namazı kılmak maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya.
Açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve sürura, bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye.
Öğleyi ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye, İkindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına.
Akşam namazı kılmak arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye Yatsı namazı kılmakgeçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye, Yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine.
Cemaatle namaz kılmak – eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemamatın hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir.
Rüyada kıbleye karşı namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra işarettir.
Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, din yolundan ayrılacağınızı gösterir.
Başlamış olduğunuz namazı yarıda bıraktığınızı görmek muratlarınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğini.
cenaze namazı kıldığınızı görmek, uzun ömürlü olacağına işarettir.
Rüyada kıbleye doğru namaz kıldığını görmek, dünya ve ahrette hayra yorumlanır.
Kıbleye doğru değil de başka tarafa doğru namaz kıldığını görmek, dinden çıkacağınıza yorumlanır.
Namazı yarıda bıraktığınızı görmek emellerinize kavuşamayacaksınız demektir.
Cenaze namazı kılmak uzun ömre yorumlanır.
Rüyasında namaz kılan kimse bütün dertlerinden kurtulup, huzurlu bir hayata başlayacak demektir.
Doğu yönüne dönerek namaz kıldığın gören, hacca gider.
Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslamiyetten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir.
Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslam’ı arkasına atmış olur.
Bir rivayete göre eşinden başka bir kimse ile yakınlaşır.
Bir mescit halkını kıblenin gayri bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanının dinden uzaklaştırılacağına delalet eder.
İlim adamlarından birini kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir.
Namazını vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir işe başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek ahirette güçlüğe uğrar.
Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete, veya bir şirkete girerek orasını yönetir.
Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir.
Kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise uzun bir ömre delalet eder.
İbni Kesir’e göre bir cemaate imamlık etmek hayırdır.
Sokakta namaz kıldığını görmek hayır değildir.
Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır geleceğine işarettir, öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızk ve malının artacağına delalet eder.
Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur.
Dünya ve ahirette Allah’ın (C.C.) ihsanına nail olur.
İkindi namazını kıldığını görmek zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delalet eder.
Akşam namazını kıldığını gören hayır ve serden her ne arzu etmiş ise, ona çabukça kavuşur.
Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir.
Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.
Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar.
Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez, Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur.
Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider.
Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.
Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir.
Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir.
Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (C.C.) sefaatine nail olur.
Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve haşenata erişir.
Kabe’nin damında kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler.
Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir.
Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızktir.
Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duası ile hidayete ulaşacağına delalet eder.
Namaz rüyasının tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir: Farz, sünnet, nafile.
Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye.
Sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeğe delalet eder.
Nafile namaz ise ehil ve iyalının geniş rızkına, dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder.
At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer.
Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işarettir.
Rükua varıp da secde etmediğini görmek ömrünün kısalığına delalet eder.
Sarhoş olarak namaz kıldığını gören yalancı şahitlik eder.
Cafer-i Sadık, namazı yedi şekilde yorumlamaktadır: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk.
Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor: İsteğinin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın (c.c.) emirlerine uymak, kolaylık.
Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakk’in affına mazhar olacağına işarettir.
Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere, başka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delalet eder.
Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduğuna ve işin olacağına delalet eder.
Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-ı Hakk’a tövbe ve istiğfar eder.
Ekili bir tarlada namaz kıldığını gören borcunu öder.
Bir hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak mekruh bir iş yaptığına.
Hamamın içinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızk yediğine delalet eder.
Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşeceğine, sıkıntısı varsa genişleyeceğine, tutuklu ise tahliye edileceğine delildir.
Kurban bayramının namazını kılmak ise, memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edeceğine, sevince delalet eder.
Bir yerde seccade veya benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine ihtiyaç içinde kalacağına işarettir.
Üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler, Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir.
Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye veya sadakayı geri alır.
Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başaralı olarak çıkacağına delalet eder.
Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir.
Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dileğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır.
Bu meyande vacip olan bayramın namazını kılınanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyalınızın hayrını göreceğinize işarettir.
Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize, her tulu sefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine ömrünüzün uzun olacağına, itibarınızın devamlılığına hükmolunur.
Rüyada namaz kıldığını görmek iyi bir insan olduğunuza, ne isteğiniz varsa gerçekleşeceğine.
Kıbleden başka bir yönde namaz kıldığını görmek kötü yola sapacağınıza.
Bir camide insanların kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görmek bulunduğunuz memlekette büyük bir insanın öleceğine.
Cenaze namazını kıldığını görmek uzun ömürlü olmaya.
Abdestsiz namaz kıldığını görmek sağlığınızın bozulacağına ve üzüntüye işarettir.

Comments

comments