Kategoriler

MEKKE

Rüyada mekke şehrini görmek her türlü felaket ve korkudan emin olmaya, geçim sıkıntısı çekmemeye, yakın zamandaki hac yolculuğuna, bolluk ve ucuzluğa delalet eder.

Rüyada mekke’ye gidip orada öldüğünü görmek o kimsenin inşAllah cennete gireceğine işaret eder. Köle olan bir kimse, rüyada mekke’nin kendi evi olduğunu görse o köle azad olur. Çünkü Allah, mekke’yi zalimlerin elinden korumuştur.

Eğer bu rüyayı gören hürse, izzet ve yüceliğe, halkın ondan elde edecekleri ilme veya onun yüksek bir makamda bulunuşundan dolayı halkın zaruri olarak ona müracaat etmelerine veya onun güzel olan kızını birisinin istemesine yorumlanır. Mekke’ye sırtını döndüğünü gören kimse, reis veya sultanından ayrılır.

Bir kimsenin rüyada mekke’nin yıkıldığım görmesi, onun az namaz kıldığına işarettir.

Asi bir kimse için rüyada mekke’ye girmek, tövbe etmeye, kâfir için müslüman olmaya, bekar için de evleilîlicyö işaret eder. Mahkemesi bulunan bir kimse, rüyada mekke’ye girdiğini görse, davada galip gelmesine, bazen de korku ve tehlikeden emin olmaya işaret eder.

Bir kimse rüyada mekke’de daha önce indiği bîr yere tekrar indiğini görse, o kimsenin daha önce valilik ettiği yere tekrar vali olmasına işarettir.

Rüyada sırf ticaret için mekke’ye gittiğini gören kimse, dünyaya haris ve tamahkâr olur.

Rüyada mekke yolunda olduğunu gören kimse, hac vazifesini yapar.

MEKKE

İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke’yi görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.

Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi görmek, korkudan emin olmaya, iman ve İslama, dinde salaha, takva ile rızıklanmaya delâlet eder.

Rüyada Kabe-i şerifi görmek, hasta için şifa ve afiyete, duanın kabulüne ve güzel akıbete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kabe’yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur: a) Halife, b) Büyük imam, c) İman, d) İslâm, e) Müminlere emn ve eman Rüyada yüzünü Hacerü’l-Esved isimli mübarek taşa sürdüğünü görmek veya onu öpmek, ilim ehlinden bir zata intisaba ve o zattan manevi faydalar elde etmeye alâmettir.

Bazı kere de rüyada Mekke’yi görmek, tevbe etmeye, korku ve tehlikeden emin olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada Mekke’yi harap olmuş bir halde görmek, nimetin yok olmasına, sıkıntı ve zarurete, keder ve üzüntüye delâlet eder.

Asi ve günahkâr kimsenin rüyada Mekke’yi görmesi, tevbeye, kafirin görmesi, İslâm ile şereflenmeye, bekârın görmesi, evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu görmesi, orada ikamet etmeye işarettir.

Rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görmek, uzun ömre ve çokça ihtiyarlamaya delâlet eder.

Rüyalarınızı ve Siteyi Paylaşın

TwitterFacebookgoogleplus

Son Yorumlar

  • İTMEK: rüyamda turuncu saçlı başını ortası kel bir çocuk gördüm ve
  • KEDİ: rüyamda kedimle bir kertenkeleyi kavga ederken gördüm. acaba
  • KUSMAK: ruyamda bır kovaya agız dolusu beyaz renkte uc kere art ardı
  • HOROZ: rüyamda sevgilimle biryere gidiyoruz ben önden yürüyorum, se
  • GÜNLÜK: salam necesiz
  • KAPLUMBAĞA: oncelıkle herkese hayırlı bayramlar ben ruyamda gokte dev bı
  • TUVALET: ruyada tuvaletten duman ve ates cıkması ardndanda petrol cık

Uyarı!

BuyukRuyaTabirleri.com herkesin tanıdığı ve güvendiği İslam önderleri ve büyükleri olan, İmam Nablusi, İbni Kesir Salimi, İbni Şirin, Cafer-i Sadık, Kirmani, Seyid Süleyman eserlerinden esas olarak hazırlanmıştır.
Alıntı yaptığımız kaynaklara hiçbirşekilde müdahalede bulunmamaktayız.
Sitemizde 5 farklı kaynaktan rüya tabirleri bulunmaktadır.
Sitemiz içerik bakımından özgün, güvenilir kaynaklardan faydalanılarak özenle hazırlanmış bir sitedir.
Rüya tabirleri arasındaki farklılık kaynakların çokluğundan ve bir rüyanın bir çok farklı anlamlara gelebileğini göstermesindendir.
Siz rüyalarınızın anlamına bakın sonra hakkınızda en iyi ve en güzel olana itibar edin ve hayra yorun.
“Az sadaka çok belayı defeder”