Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya, Bal kusmak tövbe etmeye, inci kusmak Kur’an ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak İslam ölçülerinin dışına çıkmaya, yediği şeyleri kusmak mal ve dünyalıktan bbir kayba, kan kusmak mal ve çocuğa, uzakta bulunan yakının geri gelmesine, Hastanın çok miktarda kusması onun vefatına, Kustuğunu yemek yaptığı hayırdan vazgeçmeye, İnsana ırkıntı vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huzu ve siması güzel olanevlada delalet eder.Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder.

Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder. Genelde iyi sayılmaz. Kişinin konuştukları veya sağlığının bozulması yüzünden sıkılacağına işaret eder.Oruç olan bir kimse, rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkar olduğuna işarettir. Leğen içine kustuğunu gören kimse, günahlanndan tövbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur.

Eğer kuşuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine işarettir.

Eğer kuşuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan dönmesi onun vücudunda bulunan isdiraba, mal ve kazancında meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacağı belalara binaen zorla mümkün olacağına işarettir. Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine işarettir.

Bu hal ise, tövbe ve pişmanlıktır.

Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine verir.

Eğer şarap içse ve onu kuşsa o kimse haram bir mali elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder. Sarhoş olup kustuğunu gören kimse, cimri olduğundan çoluk çocuğunun geçimi için para sarfetmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir şeyden geçimlerini temin ettiğine ve bundan da pişman olduğuna işarettir.

Ağız dolusu acı safra kustuğunu gören kimse, bir cezadan dolayı günah işlemekden beri durur. Yemek kustuğunu gören kimse, bir adama bir şey bağışlar. Kuşuntu yemeği tekrar yuttuğunu gören kimse, yaptığı bağıstan geri döner. Kuşuntu yediğini gören kimse, mal, hayır ve şöhrete erişir. Takat getiremeyecek derecede kustuğunu gören kimse, olur veya ölüme yaklaşır.. Fazla kan kustuğunu görse, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalarından gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine işarettir.

Bazı tabirciler kusmak, yemek suretiyle fazla mal israf etmektir.

Bütün kuşuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarardır, dediler.
Kusmak istediği halde kuşamadığını gören kimseye tövbe etmek güç gelir.

Eğer tövbe etse, yine günah işler. Kusmuğun boğazına kadar gelip tekrar döndüğünü görmek de aynı şekilde tabir olunur.

Rüyasında kusmak istediği halde ağzından bir şey çıkmadığını yahut ağzından iğrendiği bir şey çıktığını görmek, hastalı-ga; kusma esnasında ağzından balgam çıktığını görmek, kısa zamanda hastalıktan kurtulmağa; midedeki şeylerin hepsini kustu-günü görmek, helak olmağa delalet eder.

Comments

comments