Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya.
Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur’an’ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala.
Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inççisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına.
Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine.
Buluğa ermiş erkek ccuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya.
Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme.
Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur serilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.
Güzel haberler alacaksınız.
Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.
Eş, sevgili ile ilgili kısmettir.
Küpenin yapıldığı madde ile birlikte yorumlanır.
Rüyada küpe görmek, çeşitli şekillerde tabir olunur.
Kulağında küpe olduğunu gören, güzel ses ve müzik aleti dinlemeyi sever.
Kulağındaki küpelerin mücevher ile süslü olduğunu ve her birinde birer inci veya inciler bulunduğunu gören, Kuran-ı Kerimi ezberler veya bir hayır işler, ama tamamlayamaz.
Kulaklarında halka olduğunu gören, halk arasında sevilen ve sayılan bir kişi ölür.
Küpesinde kıymetli bir inci olduğunu gören, Kuran veya dini bilgi tahsil eder.
Eğer halkadaki inci düşerse.
Kurani ve her şeyi unutur.
Karısının kulaklarında altından veya gümüşten yapılmış bir çift halka veya biri altın ötekisi gümüş iki halka gören karısını boşar.
Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada küpe görmek, erkek ve kadın için aynı şekilde tabir olunur.
Altın küpe, şarkıcıklıkla tabir olunur.
Kulaklarında gümüş küpeler gören, bütün Kur-an’ı ezberler.
Kulağında gümüş küpeler gören kadın hamile ise erkek çocuk doğurur.
Rüyasında kulağı küpeli bir kadınla konuştuğunu gören, büyük bir şehirde ticaret yaparak para kazanır.
Karısının kulağında biri altın, diğeri gümüş küpe gören karısını boşar.
Bir başka rivayete görede: Rüyada hanımının kulağında küpe görmek, ticarete işarettir.
Rüyada kulaklannda incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kuran ezberlemeye işarettir.
Hamile bir kadın rüyada kulağında küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna işarettir.
Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kuranın yansını ezberler.
Eğer altından olursa Kuranın hepsini ezberler.
Eğer küpe incisiz olursa, çocuğu şarkı ve türkü söyler.
Bekar bir kız küpelerden birisini rüyada görse, evlenir.
Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir.
Buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görülmesi, makbul değildir.
Kulağında birtakım küpeler olduğunu gören kimse, Kur-an’ı ezberler veya halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilmi tahsil eder.
Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına işarettir.
Bazen de küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri yemeye işarettir.
Kulağında küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.
Rüyada bir kadını veya bir cariyeyi ve onların kulağında salkımla veya salkımsız küpe olduğunu gören kimse için, mamur bir şehir ve nahiyede meydana gelecek kâra, ticarete ve gezinti yerinde bulunan hizmetçilere işarettir.
Güzel haberler alacaksınız.
Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olacaksınız.
Güzel haberler alacaksınız.
Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olacaksınız.

Comments

comments

Comments are closed.