Kategoriler

KÖPEK

Rüyada köpek görmek; zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime.
Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana.
Köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya.
Köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya.
Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa.
Ahmak bir kimsenin yitiğine.
Ev köpeği zalim bir düşmana.
Av köpeği elde edilecek menfaate.
Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya.
Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye.
Köpeklerle birlikte havlamak maksadın hail olmasına.
Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere.
Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe.
Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye yahut bidat sahibi kimseye.
Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye.
Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana.
Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye.
Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya.
Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye.
Ashab-ı Kehf’in köpeğini görmek firar etmeye.
Korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.
Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.
Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
Kendisini köpekler uluyor veya havliyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.
Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır.
Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.
Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
Kendisini köpekler uluyor veya havliyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.
Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır.
Çirkin köpek, bir düşmanınız olduğunun işaretidir.
Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, gerçek dostlara sahip olacağınız anlamına gelir.
Köpek sevenler için rüya dost, sevmeyenler için ise düşmandır.
Rüyada köpek, sadakatle tabir olunur.
Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek, düşmanlarının kendisine dış bilediklerine, fakat zararları dokunmayacağına delalet eder.
Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir.
Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek.
Kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.
Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek, hepsini kaçırdığını görmek, evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.
Dişi bir köpeğin dışı yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine, bekarsa helal şut emmış bir kadınla evleneceğine işarettir.
Abdülgani Nablusi’ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır.
Rüyada bir dışı köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak, halka rezil olacağına, iki köpeğin bir dışı köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.
Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine, yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.
Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.
Av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır.
Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.
Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karşı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir.
Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allahın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.
Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer.
Sus köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işarettir.
Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine hıyanet ettiğine delalet eder.
Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek.
Azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder.
Köpeğini taşmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek.
Kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.
Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise, huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.
Siyah köpek bir zenci düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır, Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz.
Korkak bir düşmandan fena bir söz ışıtır ve ona karşı kin duyar.
Köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür.
Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür.
Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, işlerinde eksiklik olduğuna; köpek eti düşman malına, o etten yemek, düşmana üstün gelmeye delalet eder.
Kırmaniye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar.
Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.
Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.
Köpek sütü korku ve düşmandan çekinmektir.
Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karşısına gelmekten çekindiğine işarettir.
İsmail El-Esasa göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür.
Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur.
Bir av köpeğini yarımdan kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.
Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı.
Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen sus köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.
Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup, sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.
Yatağına, veya yemek kabına, yahut eşyasından birine köpeğin isediğini görmek.
Karısı ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir.
Bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.
Cafer-i Sadika göre; rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur: Alçak bir düşman, tamahkar bir adam, çirkin bir hizmetçi, cahil bir adam.
Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder.
Çünkü bu defalarca tecrübe edilmiştir, derler.
Bir başka rivayete görede: Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir.
Eğer köpek ürürse o adı kimsenin haddi aşarak fena ve tamahkar olduğuna işarettir.
Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir.
Bazen rüya sahibi hastalanır.
Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam giybet eder.
Dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup adı bir kadındır.
Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur.
Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir.
Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaata işarettir.
Ev köpeği, zalim bir düşmandır.
Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur.
Tazı köpeği kuvvetli ancak vicdansız adı bir kimsedir.
Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asın derecede sever.
Bir kimse.
Köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.
Köpeklerle beraber havladığını gören kimse arzusuna erişir.
Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.
Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanin yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.
Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe ısarettir, av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir.
Evi koruyan köpekler adamın hanımım, eşya ve evini korumağa.
Kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine işarettir.
Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.
Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir.
Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir.
Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.
Rüyada kendisine bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, vicdansız bir adamdan hoşlanmıyacağı bir söz ışıtır.
Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.
Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir.
Rüyada köpek sütü içmek korkuya işarettir.
Köpek, delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir.
Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malını koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişanhgma, meskenete ve alçak bir kimseye işarettir.
Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçılık yapmaya işarettir.
Bütün köpekler dünya ehline işarettir.
Av köpeği, izzet, yücelik ve riziktir.
Çoban köpeği, hanımı, çolukçocuğu ve komşusu hakkında kıskanç iyi bir komşudur.
Rüyada köpekle sohbet etmek “Ashab-ı Kehf” in meşhur kıssasına bianen gizlenmeye işarettir.
Dişi köpek nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına işarettir.
Bazen köpek Allah’ın (C.C.) rahmetinden ümidini kesmeye ve yalancılığa işarettir.
Düşmanınız olduğuna işarettir.
Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, şansınızın açık olacağına işarettir.
Havlayan bir köpek, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir.

  • rüya

    Benimde rüyamda masanın üzerinde yemekler var köpek masaya atlayacaktı.Allahın adıyla dur deyince olduğu yerde çöktü kaldı.Rüya yorabilen arkadaşlar varsa yorumunuzu bekliyorum

Rüyalarınızı ve Siteyi Paylaşın

TwitterFacebookgoogleplus

Son Yorumlar

  • CAMİ: merhaba ben şimdi ruyamda bir oda gördüm bize o odanı yatmay
  • BAŞBAKAN: Rüyamda Başbakanı Gördüm Kendimi İse Gazeteci Olarak Sağ Tar
  • TAVŞAN: Yarabb im bn daha cocugum ne ewlenmesi ayrica kizim koru ve
  • ÖLMEK, ÖLÜ, ÖLÜM: Benim gordugum ruya aynen şöyleydi; bn kardesimle balkondayd
  • CAMİ: rüyamda vapura binip yolculuk ettiğimi ve sahil kenarında ko
  • BOĞA: demekki boğa senin erk hayvanın.
  • BOĞA: rüyamda 2 boğa vardı kavga ediyolardı sonra ben onları barış