• Güç ve kuvvete, kendisiyle iyi anlaşılan dost ve arkadaşa, üzüntü ve kederden kurtulmaya, kalbi ve bedeni hastalıklardan kurtulmaya, aydınlık kafaya, bilgi ve hikmete.
Sayfaları açık kitap yaygın habere, kapalı kitap gizli habere, Kimin elinde görülürse görülsün, kitap sevinçli habere ve güzel gelişmelere.
Elinde durulu bir kitap görülmesi vefat etmeye.
Sağ elde yahut sağ tarafta görülen kitap sıkıntıdan kurtulmaya, ucuzluğa ve bolluk seneye.
Sol eldeki kitap yaptığı bir işten pişmanlık duymaya.
Bir kimsenin elinden sağ elle bir kitap almak o kimseden yahut onun seviyesinde birinden sevince vesile olacak bir şey almaya.
Elinde arapça bir kitap yahut mushaf bulunan kimse -eğer inançsız ise- üzüntü ve kederle birlikte rezil olmaya.
Bu tür bir kitap müslüman kimsenin elinde bulunsa ya da o müslüman bu tür bir kitabı okusa hayır ve iyiliğe, sevinç ve istikamet düzgünlüğüne.
Farsça kitap üzüntü ve kedere.
Gökten kitap indiğini görmek, muhtevası ve haberleri hayır ise hayra, şer ise kötülüğe.
Gökten inen kitap Kur’an-ı Kerim’e ve onun hükümlerine.
İçeriği bilinmeyen cildli kitap gizli yapılan alışverse, iş ve sanatında hile yapmaya.
Dört ilahi kitaptan ayrı olarak gönderilen ‘Suhuf’ları görmek ilme, hidayete, doğru haberlere, şahidliğe ve kendilerine uyularak hidayete erişilen imamlara delalet eder.
• Kutsal kitaplar için Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur maddelerine bakınız.
• (Açıklayıcı değer tabirler için Bakınız; Sayfa.) Rüyada kitap görmek, güce kavuşacağına ve yükseleceğine yorumlanır.
• Orta yaşlı erkekler için kitap görmek değişik bir tecrübeye girişileceğine işaret eder.
• Genç kadınlar içinse bu rüya iş yaşamında başarıya ve yükselişe işarettir.
• Daha yaşlı kadınlar için rahatlık ve huzurlu bir geleceğe yorumlanır.
• Rüyada kitap görmek, güce kavuşacağına ve yükseleceğine yorumlanır.
• Orta yaşlı erkekler için kitap görmek değişik bir tecrübeye girişileceğine işaret eder.
• Genç kadınlar içinse bu rüya iş yaşamında başarıya ve yükselişe işarettir.
• Daha yaşlı kadınlar için rahatlık ve huzurlu bir geleceğe yorumlanır.
• Rüyada kitap okumak, başarılı olup, yükseleceğinizin işaretidir.
• Kişinin hayatının önemli derecede değişeceğine işarettir.
• Kitap görmek, kuvvetle yorumlanır.
• Rüyasında kitap okuduğunu gören, düşmanlarına karşı kuvvetli bir durumda bulunur.
• Bir rafa veya kitaplığa kitaplarını dizdiğini görmek, yaptığı içlerde daima bilgi ve tecrübelerinden faydalanıldığına delalet eder.
• Rüyasında çocuğuna bir masal kitabı okuyarak, onu oyaladığını görmek, müjdeli bir haber alarak sevineceğine işarettir.
• Kucağında sayfaları okunmayan veya üzerinde yazı bulunmayan, defter şeklinde bir kitap olduğunu görmek, bulunduğu bir işten zarar göreceğine, yanında kapalı bir kitap görmek, kısmetinin kapalı olduğuna ve kazancının azalacağına; yanında sayfaları açık bir kitap görmek, rızkının bol ve kazancının çok olacağına işaret eder.
• Elinde bir yabancı dille yazılmış ve kendisi dili bilmediği için okuyamadığı bir kitap olduğunu görmek, bir yerden kötü bir haber alacağına ve bu haberin sebebinin ne olduğunu anlamadığına işarettir, Bir kitapçıdan kitap satan aldığını görmek, ilim sahibi bir kişiden dünya ve ahiret hakkında birçok yeni şeyler Öğreneceğine yorumlanır.
• Rüyasında kendisine verilen veya satın aldığı bir kitabı yırttığını görmek, halk tarafından kötü bir kişi olarak tanındığına, bir kitabı yaktığını görmek, işlerinin kötüye gideceğine, ve geçiminin daralacağına delalet eder.
• Elinde beyaz ciltli bir kitap görmek, feraha çıkacağına; mavi renkli kitap görmek, bir işte ümit beslediğine; yeşil renkli kitap dini inancının kuvvetine; kırmızı ciltli kitap görmek, eğlenceye düşkün biri olduğuna; siyah renkli bir kitap olduğunu görmek, ev halkından birisinin ölümüne, sarı renkli kitap görmek, hastalığa delalet eder.
• Bazı yorumcular kitabı arkadaşla yorumlarlar.
• Bir kitabı olduğunu görmek, eğer okuyabileceği bir dille yazılmışsa, iyi bir arkadaşa; bilmediği yabancı bir dille yazılmışsa, fena bir arkadaşa işarettir, Kendisine gökten bir kitap indiğini görmek, Allah (C.C.) yolunda olduğuna delalet eder.
• Rüyada elinde tefsir kitabı görmek, işlerinin düzgünlüğüne, tefsir okuduğunu görmek, zorlukların çözüleceğine, elinde fıkıh kitabı görmek, devlet başkanının yanında veya ona yakın olup sözünün geçtiğine delalet eder.
• Elinde dini bir kitap olup onu okuduğunu görmek, din konusunda bilgi sahibi olduğuna; dünyadan elini çekip ahiret için çalıştığına, dua ve hutbe kitabı okuduğunu görmek, duasının kabul olunacağına; dilediği şeylere kavuşacağına; tarihi hikaye okuduğunu görmek, halk tarafından kendisine kötü gözle bakıldığına; tıp kitabı okuduğunu görmek, bozulan işlerinin düzeleceğine, yıldızname kitapları okuduğunu görmek, dünya işleri ile uğraştığına, hendese (geometri) kitapları okumak halk arasında Ün sahibi olduğuna; hesap (matematik) kitapları okumak dünya ve para işleriyle meşgul olmağa delildir.
• İbni Kesire göre; açılıp, içlerinde ne olduğu bilinmeyen ciltli kitaplar görmek, menfaat ile yorumlanır, Neye dair oldukları bilinir ise yorumları yukarıda yazdıklarımız gibidir.
• Uyanık iken makbul olmayan bir hal olmadığı, yani kitapları yırtmak veya yakmak veya kirletmek gibi bir şey yapılmadığı halde, ciltli kitap görmek hayırdır.
• Bir çok kitap biriktirmek ilim sahibi olmaya işarettir.
• Eğer bu topladığı kitapları okuyorsa, bu işaret hakikat olur.
• Eğer okumadan sadece topluyorsa ve kitaplar cilt halinde Öylece kalıyorsa bilgisi esassız demektir.
• Bir kitabı kendi eliyle ciltlediğini görmek, bir kişiye iyilik ettiğine delalet eder.
• Bir başka rivayete görede: Rüyada kitap görmek, kuvvettir, bundan dolayı elinde bir kitap bulunduğunu gören kimse, kuvvete erişir.
• Kitap eğer açıksa yaygın bir haber, kapalı ise, gizil bir haberdir.
• Eğer kitap erkek çocuk elinde olursa, müjdedir.
• Kadın elinde olursa, sevinçli bir işi beklemektir.
• Kitap açık, kadın örtülü ise rüya sahibine sakınmasıyla emrettiği bir haberdir.
• Eğer kadın koku sürünmüş, güzel bir kadınsa, kendisine övgü bulunan bir habere işarettir.
• Rüyada elinde dürülmüş bir kitap olduğunu gören kimse, yakında ölür.
• Rüyada Müslümanların liderinden bir yazı aldığını gören kimse, devlet, saltanat ve gıpta edilecek bir nimete erişir.
• Kendisiyle bir kimse arasında münakaşa ve düşmanlık veya karışık bir işi bulunan kimse kitabını sağ tarafında görse, o kimsenin delil ve şahit getireceğine işarettir.
• Eğer rüyayı gören azap ve sıkıntı içinde ise, kurtulacağına işarettir.
• Eğer rüyayı gören bir şeyden dolayı üzüntülü ise veya vatanında değilse, onun işinin kolaylaşacağına ve çabucak ailesine döneceğine işarettir.
• Kitabını sol tarafında gören kimse, yaptığı bir işine pişman olur.
• Sağ tarafta görülen kitap ucuzluk ve bolluk bir seneye işarettir.
• Bir kimseden bir adam rüyada sağ eliyle bir kitap alsa, o adam o kimseden veya onun tarafından çok sevdiği bir şey alır.
• Bir kimse bir kitabı yırttığını ve kestiğini görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve hayra nail olur.
• Elinde Farsça bir kitap bulunduğunu gören kimseye sıkıntı ve şiddet isabet eder.
• Bir kimse rüyada gökten kendisine bir kitap indiğinl görse, o kimsenin o kitaptan anlayışı veya onun gökten indiğinden hatırına gelen şeyle tabir edilir.
• Eğer ondan anladığı veya hatırına gelen şey hayırsa hayırla, şerse, şer ile tabir edilir.
• Bazen kitap kişinin kendisiyle iyi anlaşan arkadaşına, bazen de üzüntü ve kederden kurtulmaya ve hastalıktan iyileşmeye işarettir.
• İçinde ne olduğu bilinmeyen ciltli bir kitabı görmek, mesleğinde hile yapmaya, gizli yapılan ahsverişe veya yaşından dolayı ayıplanan bir kadına işarettir.
• Başarılı olup, yükseleceğinizin işaretidir.
• Herkesin takdirini kazanıp yükseleceksiniz.

Comments

comments