Rüyada Kedi Görmek

İnsanın hizmetçisi yahut koruyucusuna; insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye.

Rüyada kedi görmek fırsat bulunca bozgunculuk yapan insana.
Rüyada kedi görmek eş ve çocuklar için cefa çekmeye; düşmanlık, hırsızlık, gizli söz dinleme, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insani arkasından çekiştirmek gibi çirkin işlere yahut gelir-gider defteri ve kitaba.

Rüyada kedi; Uğursuzluğun ve şanssızlığın habercisidir.

İbn-i Şirine göre, rüyada kedi görmek, ev halkından birisi ile yorumlanır.
Genellikle kedi, kötü bir kadın olarak tabir olunur.

Abdülgani Nablüsiye göre; kedi, ev kadını için eziyete, evlat için düşmana, hırsızlığa ve zinaya, veya vefasızlığa delalet eder.
Bazı yorumcular, kediyi şaka yapan, saçma sapan konuşan, maskaralıklar icat edip oynayan ve sahibine kendisini sevdirmeye çalışsa insanlara da benzetirler.
Böyleleri sonunda bir yolunu bulup mutlaka sahibini (kedi gibi) tırmalar ve incitir.

Nablüsiye göre; rüyada kedi görmek keder, düşmanlık ve hüzün ile tabir olunur.
Ebu Sait El-Vaize göre; kedinin tabirinde ihtilaf, anlaşmazlık vardır.
Bazıları her şeyi koruyan bir hizmetçi, bazıları da ev halkından hırsız biri olarak yorumlarlar.

Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen kedi, hizmetçidir.
Bazı tabirciler, kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler.

Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir.

Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işarettir.

Bazen kedi, zevce için cefaya, evlata, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, feryad ve figan etmeye işarettir.
Bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir.
Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir.

 

Rüyada Van veya Ankara kedisi görmek

Rüyada Van veya Ankara kedisi görmek, hayırlıdır, ikisi de, renkleri beyaz, tüyleri parlak ve uzun olduğu için, neşeye ve sevince delalet eder.

Rüyada Siyam kedisi görmek

Rüyada bir Siyam kedisi görmek, yumuşak huylu bir arkadaşla yorumlanır.

Bekarsa bu huyda bir kadınla evlenmeye, evli ise uysal bir takım arkadaşları ile sohbete işarettir.

Rüyada Misk kedisi görmek

Rüyada Misk kedisini görmek, şekil ve siması serli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir.

Rüyada dişi kedi

Dişi ve uslu usulü oturan ev kedisi rahatlık ve ferahlığa.
Dişi sokak kedisi kendisinde sıkıntı ve meşakkat bulunun şeylere.
Dişi ev kedisinin tırmalaması ya da ısırması bir yıl devam edecek bolluk ve berekete.
Dişi kedi bazen hilekar bir kadına; Erkek kedi dil şakasını seven kimseye.
Dişi sokak kedisinin, her çeşit erkek yahut yaban kedisinin ısırması zorluk ve çetinliğe, uzun süre hasta olmaya.

Dişi kedi kötü bir kadını belirtir.

Dişi kedi hilebaz bir ev kadınıdır, diyorlar.

Bazı tabirciler de kedinin dişisi hilekar kötü bir hizmetçi kadındır, dediler.

Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir.

Rüyada dişi kedisini sattığını gören kimse, malını sarfeder.
Bazı tabirciler, dişi kedi hilekar bir kadına delalet eder.
Bazı tabirciler dişi kedinin ısırması ve tırmalaması bir sene devam eden bir hastalıktır, dediler.

Rüyada kedi satmak

Kedi satmak mal infak etmeye.
Rüyada Bilinmeyen kedi hırsıza.

Rüyada kedi ve fare

Kediyle farenin dost görünmeleri gösteriş ve nifaka.
Kedinin fare tutması bir fesadın yok edilmesine.

Kedinin fare ile ve kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya işarettir.

Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.

Rüyada kedi eti

Kedi eti çalıntı mala yahut süpheli kazanca.

Kedi eti iki turlu tabir olunur: Hırsızlık mal, veya hırsızın kendi mali.

Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.

Kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır.

Rüyada misk kedisi

Misk kedisi  şerli ve kötü göründüğü halde iyi ve ahlaklı olan bir kimseye delalet eder.

Rüyada kedi kovalalamak

Rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlam taşır.

Rüyada erkek kedi

Erkek kedi birisini ısırırsa veya tırmalarsa, o kişi hastalanır uzun süre hasta yatar.

Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa o kimse hasta olur.
Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabanı ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir.

Kendisinin kedi şekline dönüştüğünü görmek

Kendisinin kedi şekline dönüştüğünü görmek, kötü işlerden geçimini sağlamak demektir.

Rüyada kediyi sevdiğini veya sevmediğini görmek

Rüyayı gören kimse kedi seviyorsa iyi bir dosttur.
Kedi sevmiyorsa düşmandır.

Rüyada bir kedi tarafından ısırıldığını görmek

Rüyada bir kedi tarafından ısırıldığını görmek, hasta olacağına; bir ev kedisi tarafından ısırılmak, bu rüyanın aksine olarak, bu kimsenin, bu yılı rahat ve huzur içinde geçireceğine işarettir.

Rüyada kedi satmak

Rüyada bir kedi sattığını gören kimse veya kedisini sattığını gören, malını başkalarına dağıtır, malını infak eder.

Rüyada ev kedisi görmek

Rüyasında bir ev kedisi olduğunu ve bir minderde uyuduğunu görmek, hayatında rahat yüzü görmemeğe, hiçbir işte dikiş tutturmamaya delalet eder.

Rüyada kedinin saldırması

Kendisi kedi olduğu halde, başka bir kedinin hücumuna uğrayarak, onunla kavga ettiğini görmek, kötü bir iş yapmak için ahlaksız bir insanla arkadaş olup, sonunda onunla anlaşamayıp, kavga edeceğine işarettir.
Bazı yorumculara göre, Rüyada kedi görmek, kadınla da yorumlanır.

Rüyada vahşi bir yaban kedisi görmek

Rüyada vahşi bir yaban kedisi görmek, kıskanç ve huysuz bir eşle yorumlanır.

Rüyada kedi öldürmek

Kırmaniye göre; rüyasında bir kedi öldürdüğünü gören, hırsızı tutar ve polise teslim eder.

Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir.

Rüyada kediyle oynamak

Bir kedi ile oynayıp hayvanın kendisini tırmaladığını veya ısırdığını görmek, uzun bir hastalığa tutulup, sonra iyileşmeğe; şiddetli bir sıkıntıya tutulup sonra bundan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada kedi olduğunu görmek

Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir.

Rüyada eve kedi girmesi

Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsız girer.
Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür.

Rüyada kedi ile kavga etmek

Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır.

Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder.
Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.

Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada mağlup olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur.

Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmana işarettir.

Rüyada kedinin kaybolması

Eğer kedi kaybolursa hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar.
Bazen bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir.
Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye, işarettir.

Comments

comments

Comments are closed.