Gizleyen, koruyan, saklayan güç olarak yorumlanır.