Rüyada kandan ırmak gören, felâket ve belâlara, o memleket için harp ve cidale delâlet eder.

Rüyada kendini kan ırmağına düşmüş görmek, dinde noksanlığa ve günaha işarettir.