Rüyada inek görmek

Kadın için evlilik erkek için zenginlik anlamındadır.
Rüyasında süt sağan kişi yeni işlere atılacak ve bol para kazanacak demektir.

Cabir’ül-Mağribi’ye göre; rüyasında semiz bir inek satın aldığını gören zengin bir kimse ile evlenir.

Çok sütlü inek, zengin akraba anlamına gelir.
Rüyada süt içmek de içinde bulunduğunuz durumun daha iyi olacağını işaret eder.
Rüyada memeleri süt dolu inekler görmek, bereketin ve mutluluğun işaretidir. Hayırlı kısmet, iyi niyetli, yardım seven kadın akrabadır.

Bir sığırın kendisine doğru geldiğini görene, o yıl çok hayırlı ve mübarek olur.
Sığırın kendisine arkasını dönüp gittiğini görmek, o yılın iyi geçmeyeceğine işarettir.

Rüyada inek görmek, helal maldir.

Es-Salimi’ye göre ; rüyasında bir ineğin evine girdiğini görenin, bir devlet büyüğünden eline mal geçer.
Bir inek bulup onu evine götürdüğünü gören, hayra erişir.
Bir ineğin yularından tutarak götürdüğünü gören, ahlak sahibi bir kadınla evlenir.

Rüyada İneği sağmak

İneği sağmak, kadın akraba veya dosttan kısmet almaktır.
Rüyada bir ineği sağıp sütünden içtiğini gören, fakirse zengin olur, zengin ise parası daha da çoğalır.
Bir ineği sağdığını, fakat sütünden içmediğini gören, mal biriktirir, fakat onu harcamaz.

İneği sağmak istediğini fakat hayvanın boynuzu ile savunarak sağmaya bırakmadığını görenin eşi itaatsızlık eder.

Bir başka rivayete görede: Bir ineği sağdığını gören kimse, mal biriktirir.

Birinin ineğini sağdığını ve ineğin de onu engellediğini görenin karısı ihanet eder.

Rüyada bir ineği sağıp sütünü içtiğini görmek, bekâr için evlenmeye, fakir için rızık ve mala, hasta için de şifaya delâlet eder.

Rüyada ineğin kendisi ile konuştuğunu görmek

İneğin kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı derecede zengin olur.

Rüyada ineğin kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek

Bir sığırın kendisini ısırdığını veya boynuzu ile vurduğunu görmek, eşinin kendisine ihanette bulunduğuna delalet eder.

Rüyada semiz besili inek görmek

Semiz sığır zengin bir eş, zayıfı ise fakir bir eş, beyaz renkli sığır dindar bir kadın, sütlü inek hayır ve menfaat sahibine, boynuzlu inek ahlaksız bir kadına delalet eder.

Rüyada ineğe binmek

Bir ineğin üzerine bindiğini görenin karısı vefat eder ve ondan kendisine miras kalır.

(Bakınız; Sığır.)

Comments

comments

Comments are closed.