Kişinin rüyada girdap görmesi, üzüntü, keder, zarar ve tehlikeye delâlet eder.