Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya yahut vefata, Onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, File binmek ehli olan için memmuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.
Rüyada fil görmek hayra yorulur ve keyfinizin yerine geleceğini simgeler.
Fil rüyası olumlu sayılır.
Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır.
Hem para, hem itibar sahibi olacaksınız.
İş ve özel hayatınızda her şeyi kontrol altına almayı da başaracaksınız.
Kısmettir.
Kişinin akıl erdiremediği şeyi yaparak zengin ve başarılı olmasıdır.
İbni Şirin’e göre ; rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören evlenir.
Gündüz bindiğini gören karısını boşar veya hizmetçisini kovar.
Bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, file binmek, iyiye işarettir.
Bir fili yüklediğini gören büyük bir işe geçer.
Bir filin ayağı ile basına basarak, kendisini öldürdüğünü gören bir musibete uğrar.
İki başlı bir file binmiş olduğunu gören, çalıştığı işten çıkarak başka bir işe girer.
Kırmanî’ye göre; rüyada fil görmek devlet büyüğü ile, file binmek mevki ile; derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları mal ve menfaat ile ve nimet ile yorumlanır.
Savaş sırasında bir file binmiş oldüğünü gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanını ortadan kaldırır.
Filden düştüğünü gören, bela ve musibete uğrar.
Cabir’ülMağrîbî’ye göre; rüyada gezmek için çıplak file bindiğini gören, bir kadınla evlenir.
Bir filin bir mahalleden başka bir yere gittiğini görmek, o memlekette hükümetin değişeceğine işarettir.
Bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmek hükümet reisinin rüya sahibine kötülük edeceğine delalet eder.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada file bindiğini gören, doğrulüktan ayrılmıştır.
Bir rivayete göre file binmek, kötü un yapmaktır.
Bazı yorumculara göre ; rüyada file binmek veya fil görmek kederdir, çünkü filin eti yenmediği gibi sütü de içilmez.
Üzerinde davul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine doğru geldiğini ve ona bindiğini gören, rıfata ve büyük bir mevkie ulaşır, iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek, iki büyük devlet adamının birbiriyle çatışmasına delalet eder.
Filin kendisi ile konuştuğunu görmek, büyük bir kişi ile konuşacağına işarettir.
Cafer’i Sadık’a göre ; Rüyada fil görmek, yedi şekilde tabir olunur Devlet başkanı, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gaddar kişi, savaş, düşmanlık, zulüm.
Bir başka rivayete görede: Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makarna nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.
Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanı tarafından bir afet ve bela erişir, eğer rüya sahibi hasta ise ölur.
Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, hanımım boşar.
Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, iri yan bir kimsenin kızıyla evlenir.
Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler.
Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine devlet başkanı tarafından helal mala nail olur.
Bazı tabirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanıdır, dediler.
Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir.
Eğer binse bakanlık ve valiliğe nail olur.
Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa, onun pisliğinden gördüğü miktarca gören kimse malla zenginleşir.
Fil, salih millete, alimlere ve insanlann şereflilerine işaret eder.
Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, işaret eder.
Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve mali ziyana uğrar.
Eğer file bindiğini görse, bir mülke nail olur.
Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Medine’den başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işaret eder.
Eğer fili Medinei Münevvere’de görse, nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye işaret eder.
Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak İstediğini görse, hastalığa işaret eder.
Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine işaret eder.
Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahtbine anz olacak sıkıntıya ve ondan kurtulmaya işaret eder.
Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra işaret etmez.
Filin söylediğim gören kimse, devlet başkanından büyük bir hayra erişir.
Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, zarar eder.
Fil, kendisini yakalaşa, o kimseye düşmanının zaran erişir.
Fil, kendisini yakalaşa, okimseye düşmanının zararı erişir.
Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine işaret eder.
Filler, kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir.
Rüyada bir savaşta file bindiğini gören kimse, olur.
Fil eti yediğini gören kimse, mala erişir.
Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir.
Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur.
Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gider.
Bir fili öldürdüğünü gören kimse bir kişiye zulmeder.
Bir kimse rüyada birtakım insanlann fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savaşta iseler onlann mağlup olmalarına işaret eder.
Bazen de file binmek, zulüm ve yalana işaret eder.
Bir file bindiğini gören kimse, akıl edemediği bir şeyi yaparak işinde büyük başarıya ulaşır.
Üstünde yeşil örtü örtülü gören, havadan para alır.

Comments

comments