Rüyada fare görmek

Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye.

Fare gizli bir düşmana işaret eder.

Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz.
Fare rüyaları ayını zamanda sağlıkla ilgilidir.
Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir.

Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız.
Rüyada fare görmek, düşmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir.Genelde sağlıkla ilgilidir.
Fare gören kimsenin temizliğine çok dikkat etmesi gerekir.
Rüyada fare görmek, içi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur.

Eğer görülen farenin rengi, fare renginde değilse, kadına değil, içi ve dışı çirkin bir erkeğe delalet eder.

Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, hem ömrünün hem malının eksileceğine delildir.

Fare, düşmanla da yorumlanır.
Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına işaret eder.
Çok fare, rızka işaret eder.

Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.

 

Rüyada fare avlamak

Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya.

Rüyada kedi ve fare

Farenin kediyle sıkı fifki ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka.

Rüyada fare deliği

Fare deliği bid’at işlemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere regbet etmeye delalet eder.

Rüyada ölü fare

Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğuna bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir.

Rüyada farelerin dolaştığını görmek

Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.

Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder.

Rüyada evde fare görmek

Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa.

Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman demektir. Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir.

Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur.

Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.

Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.

Rüyada kapanla fare tuttuğunu görmek

Bir kapan ile fare tuttuğunu gören, hile ile bir kadını kandırıp onunla evlenir.

Rüyada biryerlerinden fare çıkması

Kırmanî’ye göre; rüyasında burnundan fare çıktığını göre-nin ahlaksız bir kızı olur.
Bir rivayete göre, akrabasından bir kadın kötü yola düşer.

Boğazından bir fare çıkardığını görenin, ahlaksız bir çocuğu olur.

Rüyada kuyruğu kopmuş fare görmek

Rüyada kuyruğu kopmuş veya kesilmiş bir fare ahlaksız bir kadına işarettir.

Rüyada farenin yerinden çıktığın görmek

Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.

Rüyada farenin bir şeyi deldiğini görmek

Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.

Rüyada fare avlamak

Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder.

Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.

Rüyada fareye ok veya taş attığını görmek

Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının giybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur.

Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder.
Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder.
Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder.
Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz.

Comments

comments

Comments are closed.