Rüyasında damak gören kimse her türlü korkudan emin oiur, sır vermez, sözünde doğru kimsedir.

Aradığınız Rüyalar