RÜZGAR

Devlet başkanına, onun ülkesine, ordunun kurmay heyetine ve diğer birimlerine, bakanlara ve diğer devlet memurlarına; Batıdan esen rüzgar afet ve belalara, fırtına musibete, Güneydoğudan esen saba rüzgarı zafer ve müjdeye, rahmete, bolluk ve berekete, Muutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekete, yerden toz ve tohrak kaldıran rüzgar savaşa, Yel ve hafif rüzgar nezle ve baş […]

Read More

RÜZGAR

Rüyada hafif rüzgar yeni olaylara, yeniliklere, güzel gidecek iş yaşamına işaret eder. Sert rüzgar, bütün hayat tarzınızın değişeceğini haber verir. Sıcak bir rüzgar insanın değişiklikten rahatsız olacağını bildirir.

Read More

RÜZGAR

Rüyada rüzgar görmek ucuzluğa, bolluğa, müjdeli habere bazen de hastalığa işaret eder. Rüzgara kapılıp sürüklendiğini görmek uzak yolculuğa çıkmaya, hoş sakin rüzgar estiğini görmek de müjdeli haber almaya işaret eder. Rüyada görülen rüzgar, şiddetle estiği zamandaki sesinden, ağaçları düşürdüğünden, gemileri batırdığından dolayı afete işarettir. Batı tarafından esiyorsa özellikle. Ad kavmini helak eden rüzgar bu rüzgardır. […]

Read More

RÜZGAR

Rüyada rüzgar görmek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye, sürür ve feraha delâlet eder. Bu tâbir, rüzgar hafif estiği ve güzel kokular getirdiği takdirde böyledir. İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: -Rüyada şiddetli rüzgar estiğini görmek, o yer halkına müthiş bir korku geleceğine delâlet eder. Rüyada kendisini rüzgarın bir yerden alıp bir yere götürdüğünü görmek, saltanat, […]

Read More

RÜYA YORUMCUSU

Rüyada, gördügü bir rüyayi tabir ettirmek için bir tabirciye gittiğini görmek, gördügü rüya için o tabircinin yorumunun aynen bu rüya için de geçerli olduğuna işarettir. O yorumcu rüyasini nasil tabir etmisse, bu tabir, bu rüya için de muteberdir.

Read More

RÜYA TABİRCİSİ

Rüyada, rüya tabircisinl görmek, mahzun kimselerin sevineceğine ferahlik içinde olanlarin mahzun olmalarina, kapali bir seyin meydana çikmasini ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine gelmesine, kaybolmus birisinden haber bekleyen kimse için de, o kimse tarafindan ona haber getiren bir adamin gelmesine işarettir. Bazen de tabirci görmek, rumuzlu seyleri bilmeyi, müskül seyleri çözmeye, gizli […]

Read More

RÜYA TABİRCİSİ

Kişinin rüyada, rüya tâbircisini görmesi, mahzun olanların feraha kavuşmasına, ferahlık içinde olanların da mahzun olmalarına, kapalı ve gizli bir şeyin meydana çıkmasına, ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine gelmesine delâlet eder. Rüyada, rüya tâbircisi görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli ve saklı şeyleri meydana çıkarmaya, hikâye ve olay nakledicisine ve […]

Read More

RÜYA TABİR ETMEK

Rüyada rüya tabir etmek, dogru olmayan bir kimsenin lisanindan çikacak bir habere işarettir. Dogru olan bir kimse rüyasını tabir etse, töblr aynen çikar.

Read More

RÜYA MELEĞİ

Rüya meleğini görmek memuriyete, yardım görmeye, yolculuğa ve yolculuktan dönmeye, evlenmeye, çoluk cocuğa, sözünü yerine getirmeye, müjde ve sevince; melike ( devlet başkanına) tercümanlık yapmaya ve onun sırlarına vakıf olmaya, öğretmen ve mürebbiye, kkeşif ilimlerine ve tıbba vakıf olmaya, asalet sahibi olmaya; Bu meleğin bir şey vermesi yahut bir haber vermesi ayniyle meydana gelmesine delalet […]

Read More

RÜYA

Rüya tabir ettiğini görmek, doğruluğu tartışılır bir kimsenin söz ve haberine; Salih ve doğru sözlü birinin rüya tabir ettiğini görmesi, bu yorumun aynen çıkmasına; Rüyada, gördüğü rüyayı bir tabirciye anlattığını görmek, hikmetli ve sünnete uygun olan ssöz işitmeye; Tabirci olduğunu görmek hakim olmaya, ilim tahsil etmeye yahut okumaya, Rüya yorumcusu görmek kaybolan kimseden haber almaya, […]

Read More