CÜZZAM

Sıkıntılarınız sona erecek, artık yaşamınız rahatlık ve huzur içinde olacağına işarettir.

Read More

CÜZZAM

Rüyada cüzzama yakalandığım görmek ummadığı bir yerden maddi destek görmesine, mirasa kavuşmasına, gönül ferahlığına ve huzura işarettir.

Read More

CÜZZAM

Rüyada cüzzam hastalığı veya hastası görmek, hayra ve iyiye alâmet değildir. Bu hususta Nablusî demiştir ki: “- Bir kimse cüzzam hastalığına yakalandığını görse, Allahü Teâlâ’ya karşı ettiği cür’etten ve O’na kötü bir iş isnad ettiğinden dolayı Yüce Allah’ın ondan uzak olması ve amellerinin sevabının bâtıl olmasına işarettir.” Rüyada cüzzam illetinin bedeninde çoğaldığını görmek, devamı olan […]

Read More

CÜZDAN

Sırra ve gizli durumlara delalet eder. ( Geniş yorum için Bakınız; Çanta, Kese, Para Cüzdanı.) Rüyada cüzdan bulmak büyük bir maddi veya manevi kazanca işarettir. Cüzdan bulmak maddi veya manevi açıdan kazanç sağlayacağınıza işaret eder. İçi para dolu cüzdan bulmak ise, şansınızın arttığı döneme işaret eder.Cüzdanınızı kaybettiğinizi gördüyseniz, yakın bir dostunuzla kavga edeceğiniz anlamına gelir. […]

Read More

CÜZDAN

*Çağdaş Ulema: Cüzdan kaybetmek; gizli tutmaya çalıştığınız bir şeyin açığa çıkacağına… Cüzdan bulmak; bir başkasının sırrıyla kendinizi gizli tutacağınıza… Para dolu cüzdan bulmak; hiç çalışmadan para kazanmak istediğinize ve bunun mümkün olmayacağına… Cüzdan çalmak; bir yakınınızın sizin hakkınızda suizanda bulunacağına işarettir. Ç

Read More

CÜZDAN

Cüzdan bulmak maddi veya manevi açıdan kazanç sağlayacağınıza işaret eder. İçi para dolu cüzdan bulmak ise, şansınızın arttığı döneme işaret eder. Cüzdanınızı kaybettiğinizi gördüyseniz, yakın bir dostunuzla kavga edeceğiniz anlamına gelir.

Read More

CÜZDAN

Rüyada cüzdan görmek kârlı bir ticaret yapmaya, menfaat elde etmeye, rızkının genişlemesine işarettir. Cüzdan, bekar kimseler için de evliliğe işarettir.

Read More

CÜZAM

Cüzzam olduğunu görmek Allah Teala’ ya cür’et ve isyandan dolayı amellerini boşa çıkmasına; Cüzzüm bazen miras parasıyla alınan elbiseye, haram mala, yangına, aşk hastalığına; Cüzzam zenginliğe de delalet eder.Sıkıntılarınız sona erecek, artık yaşamınız rahatlık ve huzur içinde olacağına işarettir. Sıkıntılarınız sona erecek, artık yaşamınız rahatlık ve huzur içinde olacağına işarettir. Rüyada cüzam hastalığına yakalandığınızı gördüyseniz, […]

Read More

CÜZDAN

Bir insanın rüyada cüzdan görmesi, sırra delâlet eder. Boş bir cüzdan görmek, hayâl ve arzuların gerçekleş meyeceğine işarettir. Yine rüyada görülen cüzdan, hayra, cüzdanı dolu görmek, mühiş işlerde başarı kazanmaya delâlet eder. Cüzdanın içinde altın olduğunu görmek de emanete ve sırra işarettir.

Read More

CÜZAM

*Müellif: Vücudunuzda cüzam olduğunu ve şiştiğini görmek; mala… Az miktarda cüzam olduğunu görmek; çirkin bir işle karşılaşacağınıza işarettir.

Read More