• Büyük cami melike, küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara.
• Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara, alım ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete.
• Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye.
• Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye.
• Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete.
• Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine,
• Bir vasıta ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye,
• Camide olduğunu görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya,
• Caminin kapıları, üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına,
• Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına,
• İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye; Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder.
• (Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare) .
• Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.
• Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.
• Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir.
• Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.
• Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören, kendisine ve ilmine inanılan bir kişi ölür.
• Cabir ül-Mağribi’ye göre: Bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir.
• Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller ve çiçekler ve yeşilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlaşılarak lekelenmeden kurtulur.
• Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur.
• Eğer hacca gitmemiş ise hacca gider.
• Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapan-diğini görmek, tövbesini Cenabi Hakkın kabul ettiğine delildir.
• Bir mescit veya camie gelip kapısını kapalı bulmak, işlerinin güçleşeceğine; kapısının açılıp içeriye girdiğini görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek, akrabalarından ilişiğini kesip, artık onlara yardım etmeyeceğine; cami ve-ya mescit içinde olduğunu görmek, tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve tanınmış bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali, kilim veya hasırlarını eskimiş görmek, karısının veya kocasının iyi yolda olmadığına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir şeyin oldu-günü görmek veya orada o işi yapmak, musibete delalet eder.
• Bir başka rivayete görede: Rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadiyle pazara çıkmasına işarettir.
• Şehir camii, anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir.
• Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, Kur’an’a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işarettir.
• Şehir camii, kale olarakta yorumlanır.
• Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.
• Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
• Camiinin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.
• Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasına gelir.
• Camiinin kapıları devlet başkanının korumalarıdır.
• Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir.
• Lamba ve mumları, çağın islam hukuku bilginleridir.
• Camiinin tavanı, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardır.
• Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır.
• Minberi, hizmetçisi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan seyidir.
• Bazen de camiinin mihrabı helal rızka ve iyi bir eşe, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kur’anı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.
• Camiinin yanması rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesi anlamına gelir.
• Camiinin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için kışlalar gibidir.
• Şehir camiii, oranın halkına işarettir.
• Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin llderlerine, aşağı tarafları şehrin avam halkına direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir.
• Camiinin mihrabı, imamına, minberi devlet başkanı yahut hatibine işarettir.
• Camiinin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camiide toplananlara işarettir.
• Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır alimlerine işarettir.
• Camiinin kapıları şehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır.
• Bu zikrolünan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir.
• Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; mürainiza ereceğinize işarettir.

Comments

comments

Comments are closed.