shopify traffic stats

CAMİ

• Büyük cami melike, küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara.
• Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara, alım ve fıkıhçılara, kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete.
• Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye.
• Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye, dindar bir kadınla evlenmeye, uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye.
• Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete.
• Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine, arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine,
• Bir vasıta ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye,
• Camide olduğunu görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya,
• Caminin kapıları, üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına,
• Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına,
• İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye; Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek, o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise, gene onların iyiliklerine delate eder.
• (Ayrıca Bakınız; Namaz, Mihrab, Minber, Minare) .
• Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.
• Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.
• Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir.
• Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.
• Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören, kendisine ve ilmine inanılan bir kişi ölür.
• Cabir ül-Mağribi’ye göre: Bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir.
• Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller ve çiçekler ve yeşilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlaşılarak lekelenmeden kurtulur.
• Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur.
• Eğer hacca gitmemiş ise hacca gider.
• Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapan-diğini görmek, tövbesini Cenabi Hakkın kabul ettiğine delildir.
• Bir mescit veya camie gelip kapısını kapalı bulmak, işlerinin güçleşeceğine; kapısının açılıp içeriye girdiğini görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek, akrabalarından ilişiğini kesip, artık onlara yardım etmeyeceğine; cami ve-ya mescit içinde olduğunu görmek, tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve tanınmış bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali, kilim veya hasırlarını eskimiş görmek, karısının veya kocasının iyi yolda olmadığına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir şeyin oldu-günü görmek veya orada o işi yapmak, musibete delalet eder.
• Bir başka rivayete görede: Rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasını ayıran hakime, insanın ticaret maksadiyle pazara çıkmasına işarettir.
• Şehir camii, anne, baba, hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir.
• Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, Kur’an’a, denize, temizlik yeri olan banyoya, huşu yeri olan kabre, yıkanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye işarettir.
• Şehir camii, kale olarakta yorumlanır.
• Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.
• Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
• Camiinin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.
• Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasına gelir.
• Camiinin kapıları devlet başkanının korumalarıdır.
• Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir.
• Lamba ve mumları, çağın islam hukuku bilginleridir.
• Camiinin tavanı, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardır.
• Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır.
• Minberi, hizmetçisi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan seyidir.
• Bazen de camiinin mihrabı helal rızka ve iyi bir eşe, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, Kur’anı Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarına işarettir.
• Camiinin yanması rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesi anlamına gelir.
• Camiinin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için kışlalar gibidir.
• Şehir camiii, oranın halkına işarettir.
• Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin llderlerine, aşağı tarafları şehrin avam halkına direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir.
• Camiinin mihrabı, imamına, minberi devlet başkanı yahut hatibine işarettir.
• Camiinin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camiide toplananlara işarettir.
• Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır alimlerine işarettir.
• Camiinin kapıları şehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplarıdır.
• Bu zikrolünan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir.
• Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; mürainiza ereceğinize işarettir.

Aradığınız Rüyalar

Duyuru!

BuyukRuyaTabirleri.com herkesin tanıdığı ve güvendiği İslam önderleri ve büyükleri olan, İmam Nablusi, İbni Kesir Salimi, İbni Şirin, Cafer-i Sadık, Kirmani, Seyid Süleyman eserlerinden esas olarak hazırlanmıştır.
Alıntı yaptığımız kaynaklara hiçbirşekilde müdahalede bulunmamaktayız.
Sitemizde 5 farklı kaynaktan rüya tabirleri bulunmaktadır.
Sitemiz içerik bakımından özgün, güvenilir kaynaklardan faydalanılarak özenle hazırlanmış bir sitedir.
Rüya tabirleri arasındaki farklılık kaynakların çokluğundan ve bir rüyanın bir çok farklı anlamlara gelebileğini göstermesindendir.
Siz rüyalarınızın anlamına bakın sonra hakkınızda en iyi ve en güzel olana itibar edin ve hayra yorun.
“Az sadaka çok belayı defeder”