Birinden zarar görmeye ve hastalığaişarettir.

Comments

comments