▶ Aynaya ya da su yüzüne bakarak kendi yüzünü görmek evlenmeye ya da çocuğa.
▶ Aynaya bakıp bir şey görmemek hayal kurmaya.
▶ Aynanın güzelliği kadının güzelliğine.
▶ Kırılması kadının ölümüne.
▶ Çirkinliği çirkin kadın veya erkeğe.
▶ Temiz vanaya sevinçle bakmak şiikintidan kurtulmaya.
▶ Gümüş ayna mihnet.
▶ Altın ayna dince güzelliğe.
▶ Kirli ve lekeli ayna kalbin bu hallerine.
▶ Kadının aynada kendini erkek suretinde görmesi oğul evladına.
▶ Kız siması ile görmesi kız çocuğuna; ayna bazen yolculuğa delalet eder.
▶ Rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.
▶ Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını belirtir.
▶ Rüyada ayna silmek ünlü olmaya; ayna sırlamak bir kötülüğe.
▶ Sırları dökülmüş ayna, kazançlı bir yardım almaya; yuvarlak ayna: dedikodular yüzünden üzülmeye; çerçeveli ayna: para kaybına; kırık ayna: Eşin ölümüne; aynanın kayıp olması: büyük paralar kazanmaya işarettir.
▶ Rüyada aynaya bakmak.
▶ Yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.
▶ Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde mutluluk .
▶ Ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu görmek önünde sıkıntılarla dolu bir döneme girildiğine işarettir.
▶ Ayna satmak; işlerde zarara girmek demektir.
▶ Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını belirtiraynada kendinizi gördüyseniz.
▶ Sıkıntının ve hastalığın işaretidir.
▶ Başka bir kişiyi görmek başkaları tarafından kullanılacağınız anlamına gelir.
▶ Rüyasında kendisini aynaya bakarak güzel gören kimsenin önünde mutluluk verecek bir devre vardır.
▶ Bitkin ve çirkin gören kimse ise sıkıntılı bir döneme girecek demektir.
▶ İbni şirin’e göre; rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde yükselmeğe ve mevki sahibi olmaya delalet eder.
▶ Birine bir ayna verdiğini gören ona malını vermiş sayılır.
▶ Kirmani’ye göre: bir aynaya baktığını görenin eşi hamile ise kendisine benzeyen bir oğlu olur.
▶ Eğer bu rüyayı kadın görmüşse rüya yine aynıyla çıkar.
▶ Hamile bir kadın rüyasında aynaya baktığını görse kendisine benzer bir kız çocuğu doğurur, eğer bu rüyayı gören hamile değilse kocası ile aralarında kavga çıkıp dayak yer.
▶ Bir çocuk rüyasında aynaya baktığını görse, kız kardeşi olur.
▶ Bir memurun aynaya baktığını görmesi işinden kovulacağına işarettir.
▶ Cabir’ül-mağribi’ye göre; rüyada aynada güzel bir yüz görmek ferahlık ve sevinçtir.
▶ Çirkin yüz görmek ise hüzün ve kederdir.
▶ Ebu said el-vaize göre : ayna yorumunda ikilik vardır.
▶ Çoğunluk aynanın rüyada görülmesini mürüvvet olarak kabul ediyor.
▶ Aynada yüzünü gören bolluğa kavuşur.
▶ Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah gören eğer aslında öyle değilse.
▶ Halka karşı cömert davranır ve herkese iyilik eder olarak tanınır.
▶ Eğer sakalını beyaz görse fakir düşer.
▶ Yüzünde beyaz kıllar olduğunu ve onları yolduğunu gören, bulunduğu dereceden daha aşağılara düşer.
▶ Bazıları demişlerdir ki: ayna eş ve aynanın kırılması ise eşlerden birinin ölümüdür.
▶ Aynada bir kadının tenasul aletini gören sıkıntıdan kurtulur.
▶ Bir aynayı sildiğini ve parlattığını gören içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulur.
▶ Bir başka rivayete görede: rüyada ayna görmek hayal ve gururdur.
▶ Bazı tabirciler ayna kadındır dediler.
▶ Bir kimse rüyada aynaya veya suya ya da başka bir şeye baksa ve orada kendi suretini görse O kimsenin renk ve sanatında kendisine benzeyen bir çocuğu doğar.
▶ Rüyada aynaya baktığını gören kimse evlenir, eğer eşi kaybolmuşsa yanına gelir.
▶ Eğer rüya sahibi cumhurbaşkanı ve vali ise vazifesinden alınır.
▶ Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin şöhret ve makamı elinden gider.
▶ Aynanın kırıldığını gören kimsenin hanımı olur.
▶ Aynaya bakarak orada bir genç gören kimse, bulunduğu yerde otoritesine veya ticaretine veya diğer şeylere düşman olan birisini görür.
▶ Orada yaşlı bir kişi görürse, O kimse bulunduğu yerde kendisine dost olan birisini görür.
▶ Bazı tabirciler rüyada gümüşlü bir aynaya baktığını gören kimse sıkıntı, keder ve korkuya düşer dediler.
▶ Altın ayna dince kuvvet.
▶ Zenginlik ve vazifeden atıldıktan sonra yeniden ise girmektir.
▶ Hasta olan bir kimsenin rüyada aynaya bakması, Onun öleceğine işaret eder.
▶ Ayna yolculuğa ve aynada görülenle ilişkili bir hamileliğe ısaret eder.
▶ Şöyle ki aynada görülen kadın ise bazen o dişi bir çocuk.
▶ Erkekse erkek bir çocuk olur.
▶ Bir erkek rüyada aynaya baksa ve kendisini başka bir şekilde görse, O kimse malca zarar eder.
▶ Aklı noksanlaşır.
▶ Rüyada kendisini aynada bir kadın şeklinde gören kimsenin bir kızı olur, bekar ise evlenir.
▶ Rüyada kendisini aynada gören kadın hamile ise karnındaki çocuk kendisine benzeyen bir kız çocuğudur.
▶ Eğer hamile değilse, kocası bir hanımla daha evlenir.
▶ Gördüğü kadın onun kumaşı olur.
▶ Hapiste bulunan bir kimse rüyada kendi yüzünü görse hapislikten kurtulur.
▶ Aynaya arka tarafından baktığını gören kimse Hanımına arka taraftan yakınlıkta bulunur.
▶ Cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kimsenin, üzüntü ve kederleri gider.
▶ Paslı ayna kişinin kötü halidir.
▶ Aynanın temiz olmayıp kirli olması rüya sahibinin büyük bir üzüntü ve hederi bulunduğuna delalet eder.
▶ Bu rüyalar ilginçtir, ayna rüyası olacak birçok şeyi açıklar.
▶ Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde.
▶ Mutluluk dolu bir devre vardır.
▶ Yine aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu gören kimsenin önünde sorunlarla dolu bir devre vardır.
▶ Rüyada aynaya bakmak, çevrenizdeki insalara karşı ters cevap vermek huyunuz olduğu için bütün dostlarınızla olan ilişkilerinizin bozulacağına işarettir.

Comments

comments

Comments are closed.