shopify traffic stats

AYNA

▶ Aynaya ya da su yüzüne bakarak kendi yüzünü görmek evlenmeye ya da çocuğa.
▶ Aynaya bakıp bir şey görmemek hayal kurmaya.
▶ Aynanın güzelliği kadının güzelliğine.
▶ Kırılması kadının ölümüne.
▶ Çirkinliği çirkin kadın veya erkeğe.
▶ Temiz vanaya sevinçle bakmak şiikintidan kurtulmaya.
▶ Gümüş ayna mihnet.
▶ Altın ayna dince güzelliğe.
▶ Kirli ve lekeli ayna kalbin bu hallerine.
▶ Kadının aynada kendini erkek suretinde görmesi oğul evladına.
▶ Kız siması ile görmesi kız çocuğuna; ayna bazen yolculuğa delalet eder.
▶ Rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.
▶ Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını belirtir.
▶ Rüyada ayna silmek ünlü olmaya; ayna sırlamak bir kötülüğe.
▶ Sırları dökülmüş ayna, kazançlı bir yardım almaya; yuvarlak ayna: dedikodular yüzünden üzülmeye; çerçeveli ayna: para kaybına; kırık ayna: Eşin ölümüne; aynanın kayıp olması: büyük paralar kazanmaya işarettir.
▶ Rüyada aynaya bakmak.
▶ Yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.
▶ Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde mutluluk .
▶ Ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu görmek önünde sıkıntılarla dolu bir döneme girildiğine işarettir.
▶ Ayna satmak; işlerde zarara girmek demektir.
▶ Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını belirtiraynada kendinizi gördüyseniz.
▶ Sıkıntının ve hastalığın işaretidir.
▶ Başka bir kişiyi görmek başkaları tarafından kullanılacağınız anlamına gelir.
▶ Rüyasında kendisini aynaya bakarak güzel gören kimsenin önünde mutluluk verecek bir devre vardır.
▶ Bitkin ve çirkin gören kimse ise sıkıntılı bir döneme girecek demektir.
▶ İbni şirin’e göre; rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde yükselmeğe ve mevki sahibi olmaya delalet eder.
▶ Birine bir ayna verdiğini gören ona malını vermiş sayılır.
▶ Kirmani’ye göre: bir aynaya baktığını görenin eşi hamile ise kendisine benzeyen bir oğlu olur.
▶ Eğer bu rüyayı kadın görmüşse rüya yine aynıyla çıkar.
▶ Hamile bir kadın rüyasında aynaya baktığını görse kendisine benzer bir kız çocuğu doğurur, eğer bu rüyayı gören hamile değilse kocası ile aralarında kavga çıkıp dayak yer.
▶ Bir çocuk rüyasında aynaya baktığını görse, kız kardeşi olur.
▶ Bir memurun aynaya baktığını görmesi işinden kovulacağına işarettir.
▶ Cabir’ül-mağribi’ye göre; rüyada aynada güzel bir yüz görmek ferahlık ve sevinçtir.
▶ Çirkin yüz görmek ise hüzün ve kederdir.
▶ Ebu said el-vaize göre : ayna yorumunda ikilik vardır.
▶ Çoğunluk aynanın rüyada görülmesini mürüvvet olarak kabul ediyor.
▶ Aynada yüzünü gören bolluğa kavuşur.
▶ Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah gören eğer aslında öyle değilse.
▶ Halka karşı cömert davranır ve herkese iyilik eder olarak tanınır.
▶ Eğer sakalını beyaz görse fakir düşer.
▶ Yüzünde beyaz kıllar olduğunu ve onları yolduğunu gören, bulunduğu dereceden daha aşağılara düşer.
▶ Bazıları demişlerdir ki: ayna eş ve aynanın kırılması ise eşlerden birinin ölümüdür.
▶ Aynada bir kadının tenasul aletini gören sıkıntıdan kurtulur.
▶ Bir aynayı sildiğini ve parlattığını gören içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulur.
▶ Bir başka rivayete görede: rüyada ayna görmek hayal ve gururdur.
▶ Bazı tabirciler ayna kadındır dediler.
▶ Bir kimse rüyada aynaya veya suya ya da başka bir şeye baksa ve orada kendi suretini görse O kimsenin renk ve sanatında kendisine benzeyen bir çocuğu doğar.
▶ Rüyada aynaya baktığını gören kimse evlenir, eğer eşi kaybolmuşsa yanına gelir.
▶ Eğer rüya sahibi cumhurbaşkanı ve vali ise vazifesinden alınır.
▶ Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin şöhret ve makamı elinden gider.
▶ Aynanın kırıldığını gören kimsenin hanımı olur.
▶ Aynaya bakarak orada bir genç gören kimse, bulunduğu yerde otoritesine veya ticaretine veya diğer şeylere düşman olan birisini görür.
▶ Orada yaşlı bir kişi görürse, O kimse bulunduğu yerde kendisine dost olan birisini görür.
▶ Bazı tabirciler rüyada gümüşlü bir aynaya baktığını gören kimse sıkıntı, keder ve korkuya düşer dediler.
▶ Altın ayna dince kuvvet.
▶ Zenginlik ve vazifeden atıldıktan sonra yeniden ise girmektir.
▶ Hasta olan bir kimsenin rüyada aynaya bakması, Onun öleceğine işaret eder.
▶ Ayna yolculuğa ve aynada görülenle ilişkili bir hamileliğe ısaret eder.
▶ Şöyle ki aynada görülen kadın ise bazen o dişi bir çocuk.
▶ Erkekse erkek bir çocuk olur.
▶ Bir erkek rüyada aynaya baksa ve kendisini başka bir şekilde görse, O kimse malca zarar eder.
▶ Aklı noksanlaşır.
▶ Rüyada kendisini aynada bir kadın şeklinde gören kimsenin bir kızı olur, bekar ise evlenir.
▶ Rüyada kendisini aynada gören kadın hamile ise karnındaki çocuk kendisine benzeyen bir kız çocuğudur.
▶ Eğer hamile değilse, kocası bir hanımla daha evlenir.
▶ Gördüğü kadın onun kumaşı olur.
▶ Hapiste bulunan bir kimse rüyada kendi yüzünü görse hapislikten kurtulur.
▶ Aynaya arka tarafından baktığını gören kimse Hanımına arka taraftan yakınlıkta bulunur.
▶ Cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kimsenin, üzüntü ve kederleri gider.
▶ Paslı ayna kişinin kötü halidir.
▶ Aynanın temiz olmayıp kirli olması rüya sahibinin büyük bir üzüntü ve hederi bulunduğuna delalet eder.
▶ Bu rüyalar ilginçtir, ayna rüyası olacak birçok şeyi açıklar.
▶ Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde.
▶ Mutluluk dolu bir devre vardır.
▶ Yine aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu gören kimsenin önünde sorunlarla dolu bir devre vardır.
▶ Rüyada aynaya bakmak, çevrenizdeki insalara karşı ters cevap vermek huyunuz olduğu için bütün dostlarınızla olan ilişkilerinizin bozulacağına işarettir.

Aradığınız Rüyalar

Duyuru!

BuyukRuyaTabirleri.com herkesin tanıdığı ve güvendiği İslam önderleri ve büyükleri olan, İmam Nablusi, İbni Kesir Salimi, İbni Şirin, Cafer-i Sadık, Kirmani, Seyid Süleyman eserlerinden esas olarak hazırlanmıştır.
Alıntı yaptığımız kaynaklara hiçbirşekilde müdahalede bulunmamaktayız.
Sitemizde 5 farklı kaynaktan rüya tabirleri bulunmaktadır.
Sitemiz içerik bakımından özgün, güvenilir kaynaklardan faydalanılarak özenle hazırlanmış bir sitedir.
Rüya tabirleri arasındaki farklılık kaynakların çokluğundan ve bir rüyanın bir çok farklı anlamlara gelebileğini göstermesindendir.
Siz rüyalarınızın anlamına bakın sonra hakkınızda en iyi ve en güzel olana itibar edin ve hayra yorun.
“Az sadaka çok belayı defeder”