Rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına.
Dar ayakkabı gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder.
(Ayakkabı topuğu için Bakınız; Okçe) .
Zenginlik ve servet demektir.
Yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir.
Rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda huzura kavuşulacağına işaret eder.
Yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınacağına yorumlanır.
Bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar.
Ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir.
Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek birden bire bir sıkıntıyla karşılamayı; Sarı ayakkabı hastalığı anlatır.
Ayakkabıları çıkarmak çok yakında zorluklardan kurtulmayı anlatır.
Zenginlik ve servet demektir.
Yeni bir ayakkabı almak veya ayakkabısını kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir.
Rahat bir ayakkabı giymek, yakın zamanda huzura kavuşulacağına işaret eder.
Yırtık ayakkabı tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınacağına yorumlanır, bu rüyalar genel olarak iyi sayılmazlar.
Ayakkabı diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkabı sıkması, çevrede bir cinayet işlenmesine; bir kadının ayakkabı çıkarması, ayrılığa; çocuk ayakkabı, işlerin kötüleşmesine işarettir.
Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek birden bire bir sıkıntıyla karşılamayı; Sarı ayakkabı hastalığı anlatır.
Ayakkabıları çıkarmak çok yakında zorluklardan kurtulmayı anlatır.
İnsanları sürekli eleştirmeniz ve şikayetçi olmanız, düşman kazanmanıza neden olacak.
Yeni ayakkabılar hayatınızın düzene gireceği anlamına gelir.
Ayakkabı vitrinde veya dükkanda ise yeni bir iş veya konu olabilir.
Ayakkabı sarı ise hastalığı işaret eder.
Siyah, beyaz, kırmızı ayakkabı giymek çok ani sıkıntıdır.
Rüyada ayakkabı mest ve benzeri ayağa giyilecek şeyleri görmek Danyal Aleyhisselamın kavline göre; kış zamanında hayır ve bereket, yaz mevsiminde ise keder ve hüzne delalet eder.
Yorumcular mest ve ayakkabının tabirinde ayrı, ayrı yorumlar yapmışlardır.
İbn-i Şirin’e göre: Ayağında dar bir ayakkabı olduğunu gören kedere ve sıkıntıya düşer.
Ayağında deriden bir ayakkabı gören evlenir.
Ayakkabısını ters giydiğini gören kederden kurtulur, feraha erişir.
Ayağına mest ve kundura giymek adeti olmayan bir kimsenin bunlardan birini giydiğini görmesi, korku ve sıkıntıya düşmesine, veya birinin hilesine uğramasına veyahut hapse girmesine yorumlanır.
Ayakkabı giymesi adet olan kimsenin bir mest veya ayakkabı giydiğini görmesi korkusundan kurtulacağına işarettir.
Bir rivayete göre de deniz yolculuğuna çıkar.
Ayağında delik iki kundura olup ayaklarının göründüğünü görmek herkesin onu kıskandığına ve parasının çokluğuna delildir.
Ayakkabılarından birinin ayağından çıktığını, veya delindiğini görenin yarı malı elinden gider.
Eğer ayakkabılarının ikisi de delikse bütün malı elinden gider.
Bir çift ayakkabı giydiğini gören, iki kadınla evlenir.
Köyün derisinden yapılmış bir çok ayakkabı satın aldığını gören veya kendine bağışlandığını gören veya her ne suretle olursa olsun bu ayakkabıların eline geçtiğini gören; mal ve çok büyük nimetlere sahip olur.
Adi mest giymek, eğer güzel ve yeni ise, bir gençle evlenmek olarak yorumlanır.
Ayakkabıları yırtılıp ayaklarının çıplak kaldığını görmek, eşinin ölümüne delalet eder.
Rüyada ayağındaki kunduralarını çıkardığını görmek, muradının olacağına işarettir.
Bu rüyanın sahibi eğer tutuklu ise serbest kalır.
Kunduranın altının delinmesi eşlerden birin ölümüne, kunduraları çaldırmak veya kaybedip bulamamak gam ve sıkıntıdan kurtulmaya, kunduraya kalıp geçirdiğini görmek, biriyle evlenmeye delalet eder.
Cabirül Mağribi’ye göre: rüyasında ayakkabılarının bir kuyuya veya buna benzer bir yere düştüğünü gören, eşinden boşanır.
Ayakkabılarını tanımadığı bir adama sattığını görenin eşi vefat eder.
Ayakkabısının çalındığını görmek bir belaya düşeceğine delildir.
Vahşi hayvanların ayakkabılarına saldırıp onu parçaladıklarını görmek, bazı kimselerin eşine tecavüzde bulunacaklarına işarettir.
Cafer’i Sadık’a göre (r.
a) : ayakkabı yumuşak olup ayak içinde rahat ederse bu altı şekilde yorumlanır: Eş, hizmetçi, içki, zafer, menfaat, para.
Ebu Said El-Vaiz de şöyle diyor: Ayakkabı giymek ticaret için sefere çıkacağına delalet eder.
Ayakkabının dar olması sıkıntıya ve borca işarettir.
Yeni ayakkabı giymek mali muhafaza ve korumak manasına gelir.
Ayakkabının altında yama ve pençe varsa, bunu gören, eski, ayrıldığı eşinden kedere uğrar.
Bir rivayete göre aralarında düşmanlık meydana gelir.
Ayakkabının altına yama ve pençe vurulmuş olduğunu ve bu pencenin sökülmek üzere olduğunu gören, dul bir kadınla veya erkekle evlenir.
Kırmızı renkli ayakkabı giydiğini gören bir yola çıkmaya niyetli ise bu yolculuğa bir müddet çıkamaz.
Halid ül- İsfahanı’ye göre; ayakkabının içine kalıp koyduğunu gören bir kadınla münasebette bulunur.
Ayakkabılarının ayağından çıktığını gören gam ve kedere düşer.
Yanında ayakkabısı olduğu halde onu giymeyip yalın ayak dolaştığını gören, bir mala kavuşur, fakat ondan faydalanamaz.
Çarık ve yemeni de aynı şekilde yorumlanır.
Fakat rüyasında çarık veya yemeni görmek köylüler için hayırlı, ama şehirliler için hayra yorulmaz.
Kırmanı demiştir ki: Yolculuğa mahsus, altı iki katlı postal ve çizme giymek sefere, şehirlilere mahsus postal ve çizme giymek ise evlenmeğe delalet eder.
Bir başka rivayete görede: Rüyada yeni bir ayakkabı giymek rüya sahibinin halinin sıkıntılı olmasını işaret eder.
Ancak rahat ayakkabı huzur ve rahatlığa, evlenmek isteyen gençler için evliliğe ısaret eder.
Ayağında dar bir ayakkabı olduğunu gören kedere ve sıkıntıya düşer.
Ayağında deriden bir ayakkabı olduğunu gören evlenir.
Ayakkabısını ters giydiğini gören kederden kurtulur, feraha erişir.
Elde tutmak veya vitrinde görmek, yeni bir konu veya iş olabilir.
Ayakkabıları çıkarmak kısa sürede sıkıntıdan kurtulmayı anlatır.

Comments

comments

Comments are closed.