Altın bulmak zarara uğramaya, gam ve keder.
Eski sıkkeler bulmak sevinç ve memuriyete.
Kadının altın dan mamül ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene.
Damgalanmış, işlenmiş bir altını olmak ev almaya, değerli insana.
Böyle beş altın görmek bess vakit namaza.
Altın para kişide bulunan emanete.
Altın bilezik takmak ele geçecek mirasa, kadın için evlenmeye.
Bazen altın iyi niyete, samimiyete, inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder.
Altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını, iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime.
Altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme, uygun hanıma, hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder.
Altından yapılmış eşya güzelliğe, böyle bir kaptan yemek yemek ya da şu içmek gam ve kedere, Altın gerdanlık erkek için önemli memuriyete, şeref ve itibara, kadın için izdivaca, Bazen gerdanlık hacca gitmeye, Altın küpe kadın için güzelliğe, erkek için müzik vs. dinlemeye delalet eder.
(Ayrıca Bakınız; Gerdanlık, Küpe, Sıkke) .
Rüyada altın ile ilgili herhangi birşey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir.
Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır.
Altınları yığılı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir.
Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.
Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın, gizli bir ilişkiye girişir.
Ama bu durum muhakkak duyulacaktır.
Giriştiğiniz tüm işlerde umduğunuzdan fazla başarı elde edeceksiniz.
İnsanların takdirini kazanmayı ve zengin olmayı başaracaksınız.
Altın para, dedikodu, söylentidir.
Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören kimse, önemli biriyle ilgili çok gizli ve önemli bir bilgi öğrenir.
Rüyada altın bulduğunu gören kedere ve sıkıntıya uğrar.
Yahut istemediği bir işe girer, yahut da elinden mali gider.
Veya hükümet kapısından bir zarara uğrar.
Bir işte ise işinden ayrılır.
Külçe halinde altın görmek, büyük bir kederle yorumlanır.
Sıkke halinde altın görmek de daha hafif yorum vardır, işlenmiş ve taki haline getirilmiş (bilezik, yüzük, gerdanlık gibi) altın görmek hüzüne ve endişeye delalet eder.
Üzeri yazılı sıkke halinde (madalyon ve para gibi) altın görmek ne hayra ve ne de serre yorumlanır.
Fakat yorumcuların bir çoğu altın görmeyi hiç bir zaman hayra yormazlar.
Rüyada altından yapılmış kap ve benzeri şeyler gören, derde uğrar.
Levha halinde veya çubuk şeklinde altın gören, şiddetli sıkıntıya düşer.
Bir rivayete göre, altın zarar ve hüzündür.
Bir kadın altın veya altından yapılmış sus eşyası takması hayır ile yorumlanır.
Rüyasında altın yediğini gören para biriktirir.
Sandıklarda ve bavullarda kapalı olarak altın görmek, mal kazanacağına delalet eder.
Bağlı kese veya torbalarda altın görmek de bu şeklide yorumlanır.
Ebu Said El-Vaiz’e göre: rüyada altın görmek iki şekilde iyi değildir: Birincisi Arapça adi zehep olduğu için gitmek manasına benzerliğinden, diğeri rengi sarı olduğu için hastalığa delalet etmesindendir.
Bunların yorumu ise hüzün ve kederdir.
Hatta evinin altından yapılmış olduğunu görenin evi yanar.
Eline altın lira geçtiğini gören ya hükümet tarafından bir zarara uğrar veya elindeki serveti yok olur.
Bir rivayete göre de para cezası öder veya hastalık dolayısıyla bütün parasını harcar.
Altın erittiğini gören kötü bir işi için mahkemeye düşer ve davayı kaybettiği gibi, üstelik halkın diline de sakız olur.
Danyal (AS) ’a göre: Rüyasında elinde bir kaç tane altın para tuttuğunu gören, bir işten dolayı canı sıkılır veya aleyhinde söylenen sözleri ısıtıp üzülür.
Elindeki altınların sayısı azsa ona göre uğrayacağı dert ve keder de az olur.
İbn-i Şirin’e göre : rüyada elinde beş tane altın bulunduğunu gören halk arasında makbul olacak bir iş yapar.
Elinde bir tek altın gören güzel bir eve sahip olur.
Yanında sayıları çift olmak üzere yüzden veya binden fazla altın olduğunu gören (eşya tahmini) (muhammınlık=exsper) ilmini öğrenmiş olur.
Birine bir altın verdiğini gören veya lirayı kaybettiğini gören bildiği şeyi unutur.
Kırmanı’ye göre (RA) : rüyasında bir altın bulduğunu gören çocuğu yüzünden bir musibete uğrar.
Bir çok altın bulduğunu görmek ise bir çok zahmet ve sıkıntıya düşmek demektir.
Bir rivayete göre rüyada bir çok altın görmek kendisine bırakılan bir emanetle yorumlanır.
Bir çok altını olup bunları başkalarına dağıttığını gören kendisinden alacaklı olanlara haklarını verir.
Bir rivayete göre, altın para, Allahü Tealanın emanetidir.
Bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere saklayan, kendisine verilen sırrı saklar.
Altın para bastığını gören, farzları yerine getirir ve halkın hakkını öder.
Rüyasında yerden altın topladığını gören bir iş sahibi olur.
Cabir’ül-Mağrıbî’ye göre: rüyada bir altın bulduğunu gören, kendisine bırakılan emanetten dolayı tanıklık yapmaya mecbur olur.
Rüyasında eline bir altın geçtiğini gören bir çok kimseler vardır ki, ertesi gün bir altın kazanırlar ve rüyaları aynen çıkar.
Rüyada üzerinde resim olan altın görmek dine aykırı bir yolda olduğuna işarettir.
Caferi Sadık’a göre : altınların sayısı beş ise, beş vakit namaza delalet eder.
Rüyasında kendisine altın paralar verildiğini gören zulüm görür, kendisi verse zulüm eder.
Bir kimseye bir kenarı ezik veya kesik altın vermek veya ondan böyle bir altını almak, o iki kişi arasında bir anlaşmazlık veya dava olacağına delalet eder.
Toprakta altın bulup aldığını ve o altının elinde eridiğini gören, annesi tarafından kedere uğrar ama kısa bir zaman sonra o kederi geçer.
Bir ölünün kendisine altın para verdiğini gören, zulümden kurtulur, ölünün altın verdiğini, fakat kendisinin almadığını görmek, zulme uğramağa delildir.
Elinde bir çok altın olduğunu, fakat bunları muayene edince altın olmadıklarını görmek, hayal ettiği şeyin hakikat olmak üzere iken, olmayacağını anlamasına işarettir.
Eş-Salimi’ye göre: altın paraları bir kadının başında sıralanmış olarak görmek, kadın için ziynete yorumlanır.
Delik yahut silik altınlar görmek vehim ve kederin azalmasına işarettir.
Ebu Said El -Vaiz’e göre : sahibi olduğu altın parayı kaybetmek namazını kılmakta kusur işlediğine delalet eder.
Büyük boyda altın görmek, emanet, şahadet ve ilimle tabir olunur.
Halid-ül İsfahanı’ye göre: eğer altın paranın üzerinde Allahü Tealanın ismi varsa hayırdır.
Resim varsa hiç bir zaman hayra yorulmaz.
Bir başka rivayete görede: Rüyada altın görmek kötü bir işe ve borca işaret eder.
Bazı tabirciler, altın gam ve kederdir, dediler.
Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır.
Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar.
Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.
iki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.
Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur.
Bir kimse rüyada altın külçesine rastgeldiğini görse kendisinden bir mal gider.
Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur.
Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse büyük bir lütfa ve makama nail olur.
Bazı tabirciler de Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, eşe, evlada, ilme, hidayete, altından yapıları sus eşyalarına yahut ziynete kıymetli elbiselerden baş örtüsü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile örülmüşleri, kadın, karıkoca veya evlatlardan bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allahü Teala Hazretlerine yakınlıklarına fakat yaldızlanmış şeyi görmek ise dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye işaret eder demişlerdir.
Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlaşa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder.
Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına işaret eder.
Bir başkasına altın vermek, şeref, sanının artacağına altın saymak çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına işaret eder.
Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur.
Rüyada altın birkaç şekilde yorumlanır.
Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.
Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız, gizli bir ilişkiye girişir.
Ama bu durum eninde sonunda duyulacaktır.
Altın ümit, iyi sihat demektir.
Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata, altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına, iki elinin altın olduğunu görmek, felç olunacağına, iki gözünün altın olduğunu görmek, kör olmaya, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine, altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.

Comments

comments