Rüyada ağaç ve çiçeklerini görmek sıkıntılardan kurtulmaya, rahata kavuşmaya, evlenme çağında iseniz mutlu bir evlilik yapacağınıza işarettir. Mevsiminde ağaç görmek kayır ve murada ermeye delalettir.

Nar çiçeği güzel zevceye; erik, zerdali, armut ve ayva güzel söze işarettir.

Rüyada uyanıkken tanınan bir ağaç görürse, o ağacın uyanıkken görülen durumu üzerine delalet eder.

Ağaçlar, kadınlara ve ahlakları değişik muhtelif erkeklere delalet eder.

Ağaç görmek, kavgaya da delalet eder. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya delalet eder.

Bu ağaçları geceleyin görürse, ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur yahut arslan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve iktidarlı bir kimseye istinad etmeye delalet eder.

Eğer rüya sahibi, bid’at sahibi ise o bid’atten sakınacağına, rüyayı gören kafir ve ağaç da meyveli ise, müslüman olacağına delalet eder.

Eğer ağaç meyvesizse, rüya sahibi kendisinde, ilim ve rahatlık olmayan bir kimseye istinad eder.

Ağaçların bazısı koklanmaya, bazısı hem koklanma, hem de yenmeye, bazısı da kokusu olmayıp yalnız yenmeye bazısı ise, ne yenmeye ne de koklanmaya mahsustur. Kına, gül ve sorhan ağacı gibi yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye delalet eder.

Bu tabir, meyvesi yenen ağaçlara nisbetlenir. Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen ve hem koklanan ağaçları görmek dış ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına delalet eder. Hurma, ceviz, arabistan inciri ve bunlara benzer, kokusu olmayıp yalnız meyvesi yenen ağaçları görmek, kendilerinden ancak kuvvet sarf etmek ve zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere delalet eder. Selvi, ılgın, çam yaprakları ile deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe delalet eder. Yaprağını döken ağaçları görmek, fakirliğe, zenginliği, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince delalet eder. Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delalet eder.

Ağaçların üzerine yattığını gören kimsenin çocuğu çok olur.

Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur.

Bir kimse rüyada bir evde aslı meçhul olan bir ağaç görse, o evde ateş toplanır ve o ev ateşhane olur.

Bazen de rüyayı görenle, birisi arasında kavga çıkar. Sayılan bilinen ağaçları görmek helalinden rızık isteyen adamlara delalet eder.

Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şerefe nail olur. Çınar, servi ve ilgun gibi meyvesiz büyük ağaçlar, sert şöhret sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara delalet eder.

Dikenli ağaç maksadı güç ve çetin bir adama delalet eder.

Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimsenin, hanımı ölür ve birisine biat ettikten sonra döner.

Bir ağacın kuruduğunu görse, orada hasta veya kaybolmuş bir kimse ölür.

Ağaç kabuğu, rüyayı gören kimsenin malının bereketi, meyvesi de onun askerleridir. Sultan, balta ile ağaç kestiğini görse, öldürülmeleri için bir takım kimselere ölüm fermanı verir.

Ağaçları orakla kestiğini görse güçleri yetemeyeceği bir şeyi ondan isterler.

Rüyada ağaçtan yapılan bir eşya aldığını gören kimse, o ağaca nisbet edilen adamlardan hayırlı bir mal kazanır.

Rüyada kendi bahçesine bir takım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, bir kaç tane çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nisbetindedir.

Nitekim çınar ağacının ömrü uzun; şeftali ağacının ise kısadır.

Bir kimse rüyada aralarında güzel kokulu otların bitmiş olduğu ağaçlar görse, keder ve musibete giriftar olmuş bir takım adamların ağlamak için oraya girmelerine delalet eder.

Ağaçların yaprakları, kalp olmayan gümüş paralardır.

Bir kimse rüyada ağaçlarının herhangi bir dağı ihata ettiğini görse, o ülkenin melikinin neslinin çok olmasına veya o melikin yanında tebaasının toplanmasına delalet eder.

Rüyada bir evde görülen ağaç, eğer evin ön tarafında olursa kölelere, içinde büyük olursa ismi müzekker olan ağaç, erkeklere; müennes olan ağaç da kadınlara; küçük ağaçlar da yakın akrabalara delalet eder.

Comments

comments