Abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder.
Temiz su ile tam olarak abdest almak maksada kavuşmaya, Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine, Namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan emin olmaya,, Allahü Teala’nın himayesine, Abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah’a hamdetmeye, Abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle, Meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine, Abdest almak isteyip de şu bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, Boy abdesti gerektiren bir durumda sadece namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye, Sıcak şu ile abdest almak kedere ve hastalığa, Hamam ve sokak gibi yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya, Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmamaya, Deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe,korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.
Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir.
Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.
Genellikle ferahlamaya işaret eder.
İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.
Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur.
Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz.
Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur.
Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur.
Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.
Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.
Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur.
Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.
Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.
Boy abdesti almak güzelliğe, Allahü Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir.
Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur.
Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusul ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.
Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.
Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdest siz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.
Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dülşa sevdiklerinden ayrılır.
Cunup olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.
Abdülgani Nablusi’ye göre; rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder.
Abdest istekle yorumlanır.
Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahü Teala Hazretlerinin korumasında olur.
Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenabi Hakka hamd eder.
Abdestsiz namaz kıldığını görmek, rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, sanatçı ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmek, istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, eşinden veya sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.
Çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek, Allahü Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir.
Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına, bir arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir fayda göreceğine delildir.
Abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve haşenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.
Saf bir su ile ve tamam olarak abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir.
Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer.
Abdest aldığını fakat tamamlayamadığını görmek, istediği ve çalıştığı işin tamamlanamayacağına işarettir.
Abdest almak caiz olmayacak bir şeyle abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi tabir olunur.
Bir rivayete göre süt veya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır.
Sıcak şu ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına işarettir.
Bir başka rivayete görede: Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldığını görse “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.
Rüyada abdest almak Allahü Teala tarafından nail olunacak himayeye işaret eder.
Bir kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, Allahü Teala hıfz ve emanında bulunmasına işaret eder.
Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe ısaret eder, dediler.
Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder.
Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan diğer sıvılarla abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder.
Rüyada abdest almak istediğini fakat şu bulamadığını gören kimseye, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder.
Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görse, çaldırdığı şeyini bulur.
Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.
Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret eder.
Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.
Rüyada sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.
Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.
Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allahü Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır.
Korkusu varsa, Allahü Teala onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allahü Teala ona şifa verir.
Borcunu ödemesine imkan nasip eder.
Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder.
Rüyada sıcak şu ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.
Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardanda yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.

Comments

comments